Sag om forflyttet medhjælper i Randers følges af Ombudsmanden

12 byrådsmedlemmer støtter nu medhjælperen, der var mistænkt, men aldrig blev sigtet for at have krænket et barn, men siden mod sin vilje blev forflyttet til en anden arbejdsplads.

RANDERS: Folketingets Ombudsmand er ikke - i hvert fald endnu ikke - gået ind i sagen om den forflyttede pædagogmedhjælper i Randers. Men af et brev til MF Preben Bang Henriksen (V) fremgår det, at ombudsmanden nøje følger sagen og lige nu blandt andet afventer igangværende forhandlinger mellem medhjælperens fagforening FOA og kommunen.

Det var i foråret, der opstod mistanke blandt forældre om, at den pågældende pædagog havde krænket et barn i Børnehuset Stjernehuset. Men politiet rejste aldrig sigtelse mod manden og oplyste, at man ikke ville gå videre med sagen.

- Når politiet frafalder at rejse sigtelse, så skal pædagogmedhjælperen have at vide, at han er uskyldig, og at sagen er afsluttet. Så skal han enten tilbage til sin arbejdsplads eller et andet sted hen, hvis han hellere vil det. Men i den her sag har direktøren i forvaltningen - 14 dage før politiet afgør sagen - sagt til forældrene, at manden ikke kommer tilbage. Endda før pædagogmedhjælperen selv har fået besked, sagde byrådsmedlem Henning Jensen Nyhuus (S) i juli.

Nyhuus gik i juli ind i sagen sammen med Bjarne Overmark (Beboerlisten) og Mogens Nyholm (R), og ifølge Overmark er der nu 12 byrådsmedlemmer, der støtter medhjælperen i at komme tilbage til sin tidligere arbejdsplads.

Ombudsmanden skriver i sit brev, at han følger sagen i medierne, og at 'det i personsager generelt indgår i min vurdering af, om der er anledning til at indlede en undersøgelse, om den berørte person selv har klaget eller ønsker at klage til ombudsmanden. Dette gælder fx i sager om konkrete ansættelsesforhold i det offentlige'.

Normal praksis er ifølge ombudsmanden også at vente, til 'myndighederne har haft lejlighed til at tage stilling til alle forhold i sagen, fx hvis der pågår forhandlinger mellem myndigheden og borgeren eller dennes fagforening.' 

Ifølge Overmark bringer DR 21 Søndag et længere indslag om sagen på søndag.

Se Ombudsmandens brev.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev