Klitlandskab i spil som højvandssikring ved Assens
Foto: Assens Kommune.

Klitlandskab i spil som højvandssikring ved Assens

Muligheden for at lade et klitlandskab ved Assens Næs beskytte mod højvande og samtidig fungere som attraktion skal nu undersøges.
5. SEP 2019 15.12

ASSENS: Assens Kommune har fået 500.000 kr. fra partnerskabet 'Byerne og det stigende havvand' mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania til at gennemføre en række undersøgelser ved Assens Næs, oplyser kommunen, der bidrager med tilsvarende beløb. 

Projektet vedrører den ydre sikringslinje, som i klimasikringsplanen fra 2018 bl.a. er beskrevet som en digeløsning. Muligheden for i stedet at skabe et blødt og rekreativt klitlandskab skal undersøges nærmere i projektet. 

Klitlandskabet skal spille ind i vision fra 'Udviklingsplan Assens' om at skabe et attraktivt ferie- og fritidsområde på Assens Næs. Samtidig udgør klitlandskabet også første deletape i den langsigtede højvandsbeskyttelse af den bynære havn, hvor der arbejdes med byomdannelse og boligudvikling.

Midlerne skal gå til analyser og undersøgelser, inden det kan afgøres, om det er muligt at skabe klitlandskabet. Det er bl.a. sandtransporten langs kysten ved Assens og ved havneindsejlingen, der skal analyseres for at undgå tilsanding af havneindsejlingen.
Faren for oversvømmelser vil også skulle gennemgås igen.

Assens’ beliggenhed lige ud til Lillebælt giver udfordringer, når der er oversvømmelser. Senest var Assens udsat for oversvømmelser i januar 2017 og januar 2019 med vandstande på henholdsvis 1,63 meter og 1,53 meter over daglig vande.

 

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev