Randers-politiker var ikke inhabil i møllesag

At være ansat i en landsforening, der skal fremme vindmøllesagen, diskvalificerer ikke en lokalpolitiker til at stemme om lokalplan for møllepark.
8. SEP 2019 9.14

RANDERS: At byrådsmedlem i Randers Jens Peter Hansen (V) i sit civile liv er ansat som energipolitisk senioranalytiker ved Dansk Vindmølleforening gør ham ikke inhabil i en lokal plansag om at placere en vindmøllepark. Det har Planklagenævnet afgjort.

Sagen handlede om en vindmøllepark, hvor en nabo klagede over Jens Peter Hansens andel i den kommunale godkendelse - både som medlem af miljø- og teknikudvalget og byrådet. 

Klageren lagde vægt på jobbeskrivelsen i stillingsopslag til den pågældende stilling, hvor det blandt andet lyder, at man skal 'agere talsmand ved aktiv deltagelse i den energi- og miljøpolitiske debat og informationsvirksomhed indenfor alle energirelaterede områder, i pressen, såvel som ved interne og eksterne arrangementer'.

Kommunens egen vurdering af Hansens eventuelle inhabilitet lød på, at hans 'interesse i og positive holdning til vindmøller har kunnet betragtes som en ideel betonet interesse, der efter teori og praksis ikke i sig selv medfører inhabilitet.'

Den opfattelse har nævnet tilsluttet sig - blandt andet efter en overvejelse om, at der 'ikke unødigt bør lægges hindringer i vejen for udøvelse af byrådsmedlemmers almindelige politiske virke'.

Nævnet lagde også vægt på, at den pågældende forening - altså Danmarks Vindmølleforening - som politikeren er ansat i, ikke var part i den aktuelle sag, men alene kan siges at have en generel og ideel interesse i opførelsen af vindmøller.

Se afgørelsen.

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev