Ni frikommuner har skabt mere sammenhæng i indsatserne

Midtvejsevaluering af Vive viser mere kontinuitet og større fokus i borgerindsatsen i ni nordsjællandske kommuner.

Et frikommuneforsøg blandt ni nordsjællandske kommuner har, som det var tiltænkt, skabt mere sammenhæng i indsatserne over for borgere med komplekse eller sammensatte udfordringer, viser en midtvejsevaluering foretaget af Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Før forsøget blev indsatsen udført af forskellige sagsbehandlere og sektoropdelte forvaltninger, mens der i frikommune-regi i stedet er blevet handlet på tværs i en sammenhængende indsats sammen med hver enkelt borger. Resultatet har været mere kontinuitet og tempo og et mere vedholdende og målrettet fokus, hedder det i Vives opsummering.

De ni deltagende kommuner er Helsingør, Hillerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Allerød, som alle har organiseret deres indsatser i en familieklynge, en voksenklynge og en ungeklynge. Fælles for alle er blandt andet, at hver borger har én plan, og at opgaverne løses integreret på tværs af kommunens fagområder.

I deres egenskab af frikommuner er kommunerne fritaget for en række regler, eksempelvis slipper de for at udarbejde sektorspecifikke handleplaner og behøver heller ikke overholde en række procesmål. Fx skal de ikke leve op til krav i beskæftigelseslovgivningen om møder med borgerne i en fast rytme.

Generelt melder hovedparten af de interviewede borgere, medarbejdere og ledere postitivt tilbage på evalueringen. Mest positive er de i de indsatser, hvor borgerinddragelse aktivt har været en del af forsøget.

Her har borgerne oplevet en markant bedre relation, bedre støtte til at opnå deres mål, bedre tilgængelighed samt en højere grad af målrettethed og tempo i deres forløb. Blandt ledere og medarbejdere oplever tre ud af fire, at der er skabt kontinuitet og sammenhæng for borgeren.

 

Se hele evalueringsrapporten hos Vive.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev