Efter påbud er Stevns klar med handleplan for patientsikkerhed

Efter et alvorligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Stevns nu en handleplan klar med bedre styr på journalføring, koder og kontrol.
31. AUG 2019 9.10

STEVNS: Stevns' social- og sundhedsudvalg havde et lidt trælst punkt på dagsordenen under sidste møde. Kommunens døgn- og sygepleje fik nemlig tilbage i maj et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen kritiserede blandt andet kommunen for mangelfuld journalføring og manglende instruks for sundhedsfaglig dokumentation. Det skal der styr på, og Stevns har nu udarbejdet en handleplan.

Selvom flere målepunkter var opfyldt under styrelsens besøg i maj, efterlod den den samlede vurdering i kategorien 'Større problemer af betydning for patientsikkerheden'.

Efter besøget skulle Stevns blandt andet sikre, at det tydeligt fremgår, hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienters kroniske sygdomme og handicap. Konkret manglede der fx opfølgende kontrol og evaluering af en diabetespatients behandling i forbindelse med voldsomme blodtryksanfald.

Problemer med vikarerne
Et af styrelsens kritikpunkter gik også på, at vikarer tilgik journalsystemerne med en fælles kode i stedet for en individuel, som reglerne ellers foreskriver. Det gør, at det ikke er muligt at se, hvem der laver journalnotater.

Besøget i maj var opfølgende på et i april, som kommunen altså ikke har fået styr på siden.

Handleplan klar
Siden påbuddet har været på social- og sundhedsudvalgets dagsorden, er det nu klar med en handleplan, som skal rette op.

Der er blandt andet nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde klarere instrukser for den sundhedsfaglige dokumentation og implementering. 

Der bliver også afsat daglige ressourcer til at sørge for, at journalerne er opdaterede.

 

Se udkastet til tilsynsrapporten her.