Ny sundhedsaftale rummer øget borgerinddragelse i Hovedstaden

Borgere får plads i de udvalg, der skal skabe mere nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsnet, som resultat af ny sundhedsaftale mellem kommunerne i hovedstadsregionen, de praktiserende læger og Region Hovedstaden.
2. JUL 2019 8.10

HOVEDSTADEN: Det er ikke altid lige sammenhængende, når man bevæger sig mellem læge, kommune og hospital. Derfor er der fokus på bedre sammenhæng i den nye sundhedsaftale mellem kommunerne i hovedstadsregionen, de praktiserende læger og Region Hovedstaden. Aftalen, som trådte i kraft 1. juli, betyder blandt andet, at brugerrepræsentanter får plads i sundhedsaftalens styregruppe og de lokale samordningsudvalg for at nå målet om at skabe bedre sammenhæng i patientforløbene på baggrund af borgernes erfaringer.

- Der er blevet talt meget om behovet for bedre sammenhæng og sundhed med patientoplevelsen for øje. Med sundhedsaftalen forpligter vi hinanden på at finde helt konkrete løsninger sammen med borgerne, som nu får plads i de udvalg, der skal føre sundhedsaftalen ud i livet og pege på nye løsninger, siger regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden Flemming Pless (S).

Sundhedsaftalen opsætter mål på tre fokusområder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det regionale tværsektorielle samarbejde. Fokusområderne er ældre og borgere med kronisk sygdom, borgere med psykisk sygdom og børn og unges sundhed.

Aftalen giver dog også mulighed for, at der kan udpeges nye områder, hvor der er behov for en særlig fokuseret indsats. Det vil de nye brugerrepræsentanter også kunne bidrage til.

Borgere og personale har sat aftryk på aftalen
Ønsket om involvering startede allerede med tilblivelsen af Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen er nemlig skabt gennem en åben dialog med patientforeninger, 
interesseorganisationer og fagpersoner.

- Vores sundhedsvæsen skal være indrettet efter borgernes behov - ikke omvendt. Derfor er jeg glad for, at vi har landet en aftale, som takket være input fra både patienter, pårørende og fagpersoner vil sikre patientforløb, der passer til borgernes behov og hverdag. Nu er det så vores opgave at sikre, at intentionerne bag bliver til virkelighed, siger sundheds- og omsorgsborgmester i København og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, Sisse Marie Welling (SF).

MG


Fakta

  • Den nye Sundhedsaftale er gældende fra den 1. juli 2019.
  • Aftalen er indgået mellem de 29 kommuner i regionen og regionen.
  • Det er Sundhedskoordinationsudvalget bestående af regionale og kommunale politikere og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation, der har udarbejdet aftalen.
  • I styregruppen for sundhedsaftalen vil der fremadrettet indgå to brugerrepræsentanter fra regionens Patientinddragelsesudvalg. Styregruppen skal arbejde strategisk med aftalens ambitioner om at nedbryde barrierer i samarbejdet mellem sektorer og samarbejdet med patienter og pårørende.
  • Der er etableret lokale samordningsudvalg omkring de fire akuthospitaler, og der er ligeledes fire psykiatriske samordningsudvalg i Region Hovedstaden. I samordningsudvalgene er hospital, kommuner, almen praksis og nu også brugere repræsenteret. Samordningsudvalgene skal finde og afprøve konkrete nye løsninger, der skaber bedre sammenhæng til gavn for den enkelte borger.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt