Aalborg vil være Danmarks grønne testcenter
Oversigtskortet viser en mulig strukturering af området omkring Nordjyllandsværket, der i fremtiden skal danne rammen om det grønne testcenter og den fremtidige fjernvarmeproduktion.

Aalborg vil være Danmarks grønne testcenter

Området omkring Nordjyllandsværket skal danne rammen om et nationalt testcenter inden for fremtidens vand- og energiløsninger. Testcenteret skal fremme grønne løsninger for en bæredygtig fremtid.

AALBORG: En ny aftale med Aalborg Havn betyder, at Aalborg Forsyning har sikret sig rådighed over et areal i forbindelse med Nordjyllandsværket, som det er ambitionen i fremtiden skal rumme et nationalt testcenter for fremtidens løsninger på vand- og energiområdet.

I forbindelse med daværende Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholts (V) besøg i Aalborg tidligere på foråret, præsenterede en bred koalition bestående af flere vigtige aktører fra byen, herunder Aalborg Havn, Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning og House of Energy, ministeren for byens bud på, hvorfor netop Aalborg skal være hjemsted for et nationalt grønt testcenter. Selvom regeringsmagten nu er skiftet, har det ikke ændret på Aalborgs ambitioner om at huse et nationalt grønt testcenter.

- I Aalborg Kommune tænker vi allerede i dag i grønne løsninger, og at have fokus på bæredygtighed har i mange år været en fast del af Aalborgs DNA. Alene det giver os en solid platform at bygge et sådant testcenter på. Læg dertil, at Aalborg Universitet og erhvervslivet står klar i kulissen til at indlede et tæt samarbejde med Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning om at skabe fremtidens løsninger på vand- og energiområdet, vurderer Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Området omkring Nordjyllandsværket er en oplagt placering, da vi allerede har den nødvendige infrastruktur på plads i forhold til energiområdet. Samtidig involverer planerne for omstillingen af Nordjyllandsværket allerede i dag implementeringen af en kombination af en række nye energiformer, som f.eks. sol- og vindenergi, overskudsvarme, geotermi og varmepumper, siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsynings energidivision.

Råderet over arealet
Lasse P.N. Olsen fremhæver derudover, at ejerskabet samtidig sikrer Aalborg Forsyning råderetten over hele arealet i forbindelse med Nordjyllandsværket og dermed frie hænder til at foretage de nødvendige investeringer i fremtidens fjernvarmeforsyning. 

Aalborg Forsyning købte med virkning fra 1. januar 2016 Nordjyllandsværket af Vattenfall, mens Aalborg Havn samtidig erhvervede havnefaciliteterne på ca. en million kvadratmeter, herunder kajarealer, administrationsbygning, ejendomme, kraner, tankanlæg, en vindmølle mv. Dette blev gjort med henblik på at omdanne området til en erhvervshavn, når det gamle kulkraftværk efter planen skulle være udfaset i 2028.


MG

Faktaboks:

  •  Med dagens aftale erhverver Aalborg Forsyning Aalborg Havns arealer ved Nordjyllandsværket for cirka 300 mio. kr. Handlen er underlagt regler for handel mellem uafhængige selskaber og er baseret på officielle valuarvurderinger, hvor Aalborg Havns investeringer i området de seneste år også er indregnet.
  • Aalborg Forsyning arbejder i dag med blandt andet områder som fjernvarme, spildevandshåndtering, drikkevand, gas, elproduktion og el-salg. Implementering af blandt andet fjernkøling, geotermi, varmepumpe-teknologi og sol- og vindenergi er dog allerede en del af fremtidsplanerne.
  • Aalborg Forsyning overtager de involverede medarbejdere fra Aalborg Havn efter regler om virksomhedsoverdragelse.
  • Aalborg Havn vil fortsat eje og drive kul- og olieterminal ved Nordjyllandsværket og vil fortsat opretholde havne- og krankapacitet samt sikre vanddybder langs den 400 meter lange kaj.
  • Aalborg Havn arbejder ligeledes på en opgradering af olieterminalen for et større tocifret millionbeløb med henblik på at reetablere driften af de fire tanke på området, der har været inaktive i mere end 15 år. Her er der allerede indgået kommercielle aftaler om udlejning af mere end 50 pct. af kapaciteten. 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt