Frederikshavn klimasikrer midtby

Samtlige forsyningsledninger på 350 meter af gågaden skiftes ud i samme omgang.
4. JUN 2019 14.08

FREDERIKSHAVN: Frederikshavns gågade skal renoveres for at klimasikre midtbyen, så risikoen for oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl minimeres, oplyser kommunen, hvor teknisk udvalg netop har godkendt forprojektet.

Det er nødvendigt at gennemføre separatkloakering for at adskille regnvand og spildevand i to separate systemer. Spildevandet bliver ledt til rensningsanlægget, og regnvandet ledes gennem regnvandssystemet ud i havnebassinet.

Samtidig udskiftes alle forsyningsledninger under jorden mellem Kirkepladsen og Fisketorvet for at imødekomme behovet for en stabil og sikker forsyning nu og i fremtiden. Forsyningen udskifter derfor vand-, varme-, kloakledninger og forskellige kabler, så 350 meter af gågaden skal graves op.

To pladser opgraderes, og her udnytter man de naturgivne forudsætninger, der hvor der er mindst vind og mest sol. Samlingspunktet ved Kallstorvet kaldt 'Mælkevejen' får en stjernehimmel i belægningen dannet af sten. Det udstyres med møbler og en scene. Etableringen af denne scene er sikret gennem en donation på 250.000 kr. fra Salling Fondene.

I gågadens nye belægning genbruges eksisterende chaussésten langs bygningsfacader, der graduerer ud i nye jetbrændte chaussésten og brosten mod gadens midte, der markeres med kørebrosten. Ved butiksindgange lægges jetbrændte chaussésten, der sikrer tilgængelighed pga. deres ensartethed og skridsikre overflade. Langs køresporet lægges en ledelinje, for at mennesker med synshandicap kan orientere sig.

 

ka