Esbjerg underkendt i sag om brud på historisk markdige - lige der
Markdige - ikke ved Esbjerg - men ved Tornby i Vendsyssel.
Foto: Peter Marling, Biofoto, Ritzau Scanpix

Esbjerg underkendt i sag om brud på historisk markdige - lige der

I orden at give landmand lov til at gennembryde markdige - men ikke så meget og ikke, så bruddet ødelægger strukturen.

ESBJERG: En landmand på Esbjerg-egnen kan nu regne med, at den tilladelse til et gennembrudt markdige, Esbjerg Kommune gav i januar 2018, bliver ændret. Miljøklagenævnet har underkendt kommunen, der ikke kunne nøjes med at dispensere, fordi landmanden kunne påvise driftsmæssige eller økonomiske interesser i, at diget blev fjernet på det pågældende stykke.

Der er tale om en kommunal lovliggørelse af en dispensation, da kommunen sanktionerede, at landmanden efterhånden havde fjernet omkring 25 meter af et ialt 560 meter langt markdige. Lovliggørelsen bestod i, at landmanden efterfølgende fik dispensation til at bryde gennem diget for at køre med markredskaber, men hverken måtte dyrke eller sprøjte på stedet.

Da Slots- og Kulturstyrelsen i maj 2017 registrerede beskyttede sten- og jorddiger på Danmarks Miljøportal, blev gennembruddet opdaget. Og det fremgår, at der er blevet brudt igennem 'i perioden 1999-2014'.

På lige strækning
Kommunen har selv oplyst, at diget fremstår som del af et større velbevaret digesystem i området, og at det er både kulturhistorisk, landskabeligt og biologisk værdifuldt. Normalt tillader kommunen ikke, at markdiger brydes igennem i mere end 12 meters bredde, men vurderede, at ejeren havde handlet i god tro, fordi digestykket først blev registreret i maj 2017.

Luftfotos dokumenterer ifølge sagsfremstillingen, at gennembruddet er blevet udvidet fra cirka otte meter i 2002 til 25 meter i 2012.

Miljøklagenævnet nævner i sin afgørelse gældende praksis, hvor der lægges stor vægt på digernes kulturhistoriske værdi som udtryk for ældre tiders ejendomsstruktur og udskiftningsmønster. Og netop det pågældende sted er uhensigtsmæssigt, fordi det ødelægger den eksisterende struktur. Digegennembrud må nemlig ikke ødelægge strukturer som kryds og hjørner eller sløre uregelmæssige forløb, men skal altså placeres på en lige strækning, hvis ikke det kan undgås.

Klagenævnet sender kommunens afgørelse tilbage til fornyet behandling og indskærper, at 15 meters gennembrud må være nok - så er det muligt at køre igennem med opslået maskinel, herunder en sprøjtebom.

Kommunens dispensation blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening - og blev afgjort i nævnet ved en formandsafgørelse.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev