Nyt tilbud på tværs af diagnoser på Bornholm

KORT NYT29. MAR 2019 15.50

BORNHOLM: I foråret kommer et nyt forebyggelsestilbud til borgere med KOL og/eller type 2 diabetes på Bornholm. Det er et nyt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, praktiserende læger og Bornholms Hospital, som samler indsatsen, oplyser Bornholms Regionskommune. 

Det betyder konkret, at borgere vil blive tilbudt nye differentierede forebyggelsestilbud med flere valgmuligheder, ligesom der via lægehenvisning vil være mulighed for at blive tilbudt en afklarende samtale foretaget af kommunens eksperter i kronisk sygdom. Herefter får borgeren et skræddersyet forløb, som er individuelt tilpasset særlige behov, præferencer og ressourcer.

KOL og type 2 diabetes er nogle af de største kroniske sygdomme, og på sigt er målet også at målrette indsatsen andre sygdomme som hjertekarsygdomme. 

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt