Tre vindmøller ved Sæby må vige for en glenterede
Foto: Lars Gejl, Ritzau Scanpix

Tre vindmøller ved Sæby må vige for en glenterede

Plan- og Miljøudvalget tager hensyn til et glentepar, der risikerer at miste afkom eller blive fortrængt.

FREDERIKSHAVN: En ansøger til en vindmølleprojekt med tre møller ved Sæby får et nej fra Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn, der prioriterer hensynet til et par af rovfuglearten rød glente, der 270 meter fra mølleplaceringen har rede i et træ.  

I Miljøstyrelsens 'Handlingsplan for Rød Glente i Danmark' står det, at færdsel indenfor 200 meter fra reden skal undlades i perioden fra marts til august. Og det fremgår af en rapport, ansøgeren selv har fået lavet, at møllerne vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på yngleparret.

Rapporten opstiller to mulige scenarier: 1. Fugleparret fortrænges fra området som følge af møllernes forstyrrende effekt - eller 2. Fugleparret forbliver ved reden, efter møllerne er opstillet, og hvor der inden for få år vil forekomme tab af ynglefuglene eller deres afkom som følge af kollisioner.

Rød glente er omfattet af beskyttelsen i fuglebeskyttelsesdirektivet. Det fremgår af artsfredningsbekendtgørelsen, at der er forbud mod forsætligt at dræbe eller indfange røde glenter, uanset hvilken metode der anvendes. Samtidig viser udenlandske undersøgelser, at blandt andet kollision med vindmøller er en væsentlig dødsårsag for glenter.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt