KL: Skoleselvstyre underminerer det kommunale fællesskab
Højdevangens Skole på Amager i 2017.
Foto: Anne Bæk, Ritzau Scanpix

KL: Skoleselvstyre underminerer det kommunale fællesskab

På trods af, at undervisningsministeren ikke fik flertal for et forsøg med selvstyrende skoler, åbner hun for det, og det vækker undren hos KL.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) igangsætter på trods af manglende flertal ved sidste justering af folkeskolereformen et forsøg, hvor 75 skoler skal have mulighed for at deltage i et frihedsforsøg. Den beslutning vækker stor undren hos KL, der kalder timingen og selve indholdet uigennemtænkt.

- Forligskredsen har dårligt nået at underskrive den nye aftale om justeringer af folkeskolereformen, inden kommmunerne nu igen skal forholde sig til nye forsøg i folkeskolen, siger KL's formand for børne- og undervisningsudvalget, Thomas Gyldal (S).

- Vi har ikke brug for nye forsøg. Vi har brug for stabilitet og tid til at implementere den nye aftale. 

'Besynderlige forsøgsordninger'
Når der er tale om et forsøg, behøver ministeren ikke at spørge Folketinget, og derfor starter forsøget til sommer, som skal give 75 skoler mindre binding fra statslige og kommunale rammer. Det betyder blandt andet, at skolerne kan fravige de statslige regler om eksempelvis klassestørrelser. 

Men med det risikerer man ifølge Gyldal at 'underminere det kommunale fællesskab'.

- Derfor duer det ikke, at vi har skoler, som bevæger sig i en helt anden retning end resten af kommunernes skoler. Det er ikke at give skolerne frihed. Det er at efterlade dem på perronen, siger Thomas Gyldal.

Desuden mener formanden, at forsøget skaber modpositioner mellem styring og ledelse på den ene side og frihed på den anden. I stedet for 'besynderlige forsøgsordninger', opfordrer han til, at der samarbejdes om den bedst mulige folkeskole for eleverne.

Hos Skolelederforeningen er formand Claus Hjortdal tilhænger af mere selvstyre.

- Men det skal være med et bredt forlig i Folketinget. Det vil vi gerne tale med en kommende regering om. Vi har ikke brug for endnu en forsøgsordning og flere sidste øjebliksløsninger, siger han.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt