Ringkøbing-Skjern ønsker kystnære møller længere ud på havet
Visualisering af Vesterhav Syd-projektet i afstand af ca. 6 km – 189 m høje møller.
Foto: Vattenfall

Ringkøbing-Skjern ønsker kystnære møller længere ud på havet

Et krav om ny VVM-redegørelse gav ny situation og fik byrådet til at skrive til alle de politiske partiet i Folketinget om at rykke Vesterhav Syd-projektet.
20. FEB 2019 10.03

RINGKØBING-SKJERN: Et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern vil presse partierne bag planen om at etablere 20 kystnære møller på Holmsland Klit til at flytte møllerne længere ud på havet.

'Byrådet anmoder om, at muligheden for at vindmølleprojektet Vesterhav Syd flyttes længere væk fra kysten skal undersøges, samt at opstillingsmønstret ændres, så det opfylder betingelserne om et let opfatteligt mønster som forudsat i VVM-redegørelsen'.

Sådan lyder det i brevet fra det samlede byråd i møllesagen, hvor flere enkeltpolitikere i mange måneder har ønsket de 20 møller længere væk fra kysten end de 4-10 kilometer, som planen er nu. Ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern valgte både Venstre og Socialdemokratiet nu også at følge modstanden mod at have dem så tæt på kysten

Den konkrete anledning er, at Energiklagenævnet den 20. december 2018 ophævede og hjemviste en del af Energistyrelsens afgørelse fra december 2016, så der nu skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse - altså om Vurderingen af Virkningerne på Miljøet. Først herefter kan der træffes endelig afgørelse i sagen.

Dermed fik de mange protesterende sommerhusejere langs kysten efter to års kamp medhold i deres klage. Nævnet var enig med dem i, at den miljøredegørelse, der ligger til grund for Energistyrelsens tilladelse til projektet, er udarbejdet på et upræcist grundlag.

Byrådet vil nu have undersøgt hele screeningsområdet, som går helt ud til 20 kilometer fra kysten.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev