Mariagerfjord klar til at affrede - hvis direktorat og nævn er med
Hegedal ved Mariager Fjord.
Foto: Mariager Fjord Guiden

Mariagerfjord klar til at affrede - hvis direktorat og nævn er med

Kommunen er positiv over for 11 sommerhusejere, der risikerer nedrivning og ønsker permanent lovliggørelse i naturskønt fredet område ved Hobro.

MARIAGERFJORD: Hvis det er en affredning, der skal til, så er Mariagerfjord Kommune med på den i en sommerhussag i Hegedal nord for Mariager Fjord, der angår 11 sommerhuse, der i 1950'erne og 1960'erne blev opført uden tilladelse og risikerer at skulle rives ned, efterhånden som de oprindelige ejere ikke lever længere.

Det fremgår af en sagsfremstilling til teknik- og miljøudvalget. Alle 11 sommerhuse er omfattet af fredningen for Valsgård Bæk, og syv ligger indenfor strandbeskyttelseslinien, der tidligere har dækket 100 meter.

I 1985 fik de syv sommerhuse dispensation fra Nordjyllands Amt til at måtte forblive på stedet i de daværende ejeres levetid. Det spørgsmål er efterhånden blevet aktuelt for familiemedlemmer, der fortsat har brugt husene og ønsker en permanent afgørelse på, at de godt må bruge dem. Så i 2014 blev kommunen kontaktet af sommerhusejerne, der ville have deres status bragt i orden.

Kommunen har gennem hele processen været positiv over for lodsejernes ønsker, lyder det i sagsfremstillingen, og der har været et godt samarbejde med en advokat, der varetager interesserne for fem af lodsejerne.

To instanser skal ind over
Sikringen af sommerhusenes bevarelse er overordnet afhængig af to forhold: En dispensation fra strandbeskyttelseslinien fra Kystdirektoratet og en dispensation fra eller ændring af fredningen, hvor Fredningsnævnet er myndighed.

Fredningsnævnet har udsat sin afgørelse om eventuel dispensation og bedt kommunen først tage stilling til, om den er indstillet på en affreding. Udvalget for teknik og miljø er indstillet på at rejse en fredningssag inden udgangen af denne byrådsperiode med henblik på, at sommerhusene så kan bevares. Det har Fredningsnævnet fået at vide, men endnu ikke svaret på.

Kystdirektoratet har netop afslået at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen. Lodsejernes advokat har derfor bedt kommunen sætte gang i affredningen som et argument til at imødegå det afslag. Men holdningen i forvaltningen er at vente, fordi der nu verserer en sag i Miljø- og Fødevareklagenævnet med betydning for afgørelsen. Hvis ikke Kystdirektoratet selv ændrer sit afslag, eller det bliver omstødt via en klage, er der ikke grund til at påbegynde en affredning.

Både for og imod
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vil ifølge Nordjyske lade det være op til Fredningsnævnet at træffe afgørelse om Hegedal-fredningen og sommerhusenes videre skæbne. I lokalkomiteen er der delte meninger om sagen:

- Sommerhusejerne plejer områdets natur. De fjerner uønsket opvækst af brombær, så enebærrene kan vokse. Det taler for. I sin tid er der lavet en fredning, og der er betalt erstatning til ejeren af jorden. Alligevel fortsætter ejeren med at leje det ud og tjene penge på det. Det taler imod, opregner formand Kaj Edlund.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt