Patientforeninger skal stå for café i sundhedscenter

KORT NYT29. JAN 2019 15.15

SYDDANMARK / HADERSLEV: Fem patientforeninger skal samarbejde om driften af en sundhedscafé i Sundhedscenter Haderslev. I caféen skal der være rådgivning og vejledning af brugere og pårørende, foredrag og formidling af viden - og ikke mindst socialt samvær, oplyser Haderslev Kommune.

Det er Lungeforeningen, Diabetesforeningen, SIND, Gigtforeningen og Hjerteforeningen, som skal råde og vejlede i Sundhedscaféen, som også er målrettet foreningernes medlemmer, fagfolk og andre interesserede. Caféen skal også fungere som mulighed for netværksdannelse, erfaringsudveksling og til foredrag.

Haderslev Kommune og Region Syddanmark har også en finger med i spillet ved café-ideen, fordi parterne vil tænke de frivillige oganisationer ind i rammen for sundhedscentret, og fordi de vil styrke den tværsektorielle indsats for sårbare borgere. Udgifterne til driften deles derfor mellem foreningerne, mens kommunen og regionen stiller lokaler gratis til rådighed. Den vil efter planen være åben den første torsdag i måneden fra den 4. april.

eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt