Lemvig-byrådsmedlem får oprejsning: Hun var ikke inhabil

Ankestyrelsen fastslår at Lone Pilgaard Sørensen (S) ikke var inhabil i 2014, sådan som et byrådsflertal ellers mente.
28. JAN 2019 15.27

LEMVIG: Byrådets flertal var på gale veje, da det i tilbage i 2014 erklærede byrådsmedlem Lone Pilgaard Sørensen (S) inhabil i en sag om en ressourcefordelingsmodel, der blandt andet omfattede den institution, hvor hun er administrativ medarbejder. Det fremgår af en afgørelse fra Ankestyrelsen, som byrådet i denne uge har på dagsordenen.

Svaret til Ankestyrelsen bliver efter borgmester Erik Flyvholms (V) indstilling, at styrelsens afgørelse tages til efterretning, og at den således anviste praksis vil blive fulgt i fremtidige lignende sager.

Sagsbehandlingstiden på næsten fem år er kun tilsyneladende så lang, for det var først i 2016, Lone Pilgaard Sørensen klagede til det kommunale tilsyn, som dengang lå hos Statsforvaltningen. Det skete, da hun påny blev foreholdt sin ansættelse på institutionen som en hindring, for at hun kunne deltage i behandlingen af en sag, der blandt flere andre vedrørte også hendes arbejdsplads, men ikke så meget, at den var høringsberettiget.

Ankestyrelsen, der har overtaget tilsynet med kommunerne fra Statsforvaltningen, konstaterer i sin afgørelse, at der var tale om 'en sag af generel karakter', og at intet tydede på, at Lone Pilgaard Sørensens egne ansættelses- eller arbejdsforhold 'i mere end meget begrænset omfang ville blive berørt af sagens udfald'.

 

Se Ankestyrelsens afgørelse.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt