Ægtefælles fri bil må ikke modregnes i kontanthjælp

KORT NYT25. JAN 2019 11.35

Når en ægtefælles indkomst skal modregnes i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så gælder det kun pengeindkomst, fastslår Ankestyrelsen i en principafgørelse. Et løngode som fri bil eller fri telefon har nok en beskatningsværdi, men 'medfører ikke i sig selv et højere kontant beløb til rådighed til forsørgelse', og derfor må det ikke trækkes fra i hjælpen.

Principafgørelsen er truffet med baggrund i en konkret sag, hvor kommunen netop havde modregnet ægtefællens arbejdsgiverbetalte bil og telefon. Den afgørelse underkender Ankestyrelsen, og siden det sker med en principafgørelse, er det hermed en praksis, som alle kommuner skal rette ind efter.

I vurderingen af sagen har Ankestyrelsen lagt vægt på, at ægtefællens bil- og telefonordninger ikke kan konverteres til et pengebeløb. Derimod tilægges det ikke betydning, hverken at ordningerne potentielt kan give husholdningen en besparelse på telefon- og transportudgifter, eller at  beskatningen af ordningerne giver et lavere rådighedsbeløb til forsørgelse.

mk

Se principafgørelsen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev