Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

10 pct. færre dødsfald på sjællandske sygehuse

Månedlige gennemgange af alle dødsfald samt 'Sikker Kirurgi tjeklister' har gjort deres virkning. Og alle hospitalerne skal forbedre deres resultater med yderligere ti pct.
19. APR 2011 9.17

SJÆLLAND: Stor indsats på sygehusene viser nu, at dødeligheden falder på sygehusene i Region Sjælland, viser en opgørelse fra sidste kvartal 2010.

- Det er en klar forbedring i forhold til det foregående kvartal, men det kan selvfølgelig blive endnu bedre. Derfor har Region Sjælland allerede før årsskiftet ansat regionale risikomanagers og iværksat nye markante tiltag, hvor hver enkelt afdeling på alle sygehuse hver måned skal følge op på alle dødsfald.

- Kravet er, at alle sygehuse skal forbedre deres resultater i 2011. Sagt på en anden måde skal de såkaldte dødelighedstal falde med yderligere 10 procent, siger Region Sjællands sundhedsfaglige chef Preben Cramon.

Hver måned gennemgår læger og sygeplejersker på alle kliniske afdelinger i regionens sygehusvæsen den seneste måneds dødsfald. Hvis der er tilfælde, hvor det vurderes at der eventuelt kunne have været gjort en anden indsats, skal afdelingen udarbejde handlings- og tidsplaner til forbedring af procedurer m.v.

Straks fokus på fejl
På afdelingerne i alle regionens sygehuse er der blandt andet fokus på, om en 'Sikker Kirurgi Tjekliste' er fulgt ved samtlige kirurgiske indgreb - og hvis ikke, skal der straks rettes op på det. Det gælder også det ekstraordinære fokus på, om alle hygiejnestandarder i Den Danske Kvalitets Model bliver fulgt i det daglige arbejde.

Udover disse tiltag deltager Næstved Sygehus sammen med fire andre sygehuse i et landsdækkende projekt 'Patientsikkert Sygehus'. Her afprøves der metoder til øgning af patientsikkerheden - og de gode resultater spredes efterfølgende til de øvrige sygehuse.

- Vi vil simpelthen gøre det bedst mulige - hver gang! Derfor har vi i Region Sjælland sat ekstra ressourcer og opmærksomhed ind på dette område - lige fra den enkelte afdeling på sygehusene til et samlet fokus og en central indsats for hele vores sygehusvæsen, siger Preben Cramon.

Fakta
Den landsdækkende opgørelse over HSMR-tallene for 4. kvartal 2010 offentliggøres torsdag 14. april på hjemmesiden Sundhed.dk. HSMR er antallet af dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra et landsgennemsnit.

Region Sjælland er en af landets to regioner, der fra 3. til 4. kvartal 2010 kan fremvise en fremgang - i Region Sjælland fra index 113 til 106.