Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

10.000 flere på kontanthjælp på et år

Færre aktiverede, men flere passive kontanthjælpsmodtagere
2. SEP 2011 9.07

Antallet af ikke-aktiverede (passive) modtagere af kontanthjælp er i juni 2011 steget 12 pct. sammenlignet med samme måned året før. Det er en stigning på næsten 10.000 til 93.900, oplyser Danmarks Statistik.

Antallet af passive kontanthjælpsmodtagere er steget siden slutningen af 2008. Sammenlagt var der i juni 162.200 modtagere af kontanthjælp, og det er 3 pct. flere end samme måned sidste år.

I modsætning til udviklingen for passive kontanthjælpsmodtagere faldt antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der var 9 pct. færre kontanthjælpsmodtagere i aktivering i juni 2011 end i samme måned sidste år, svarende til et fald på 5.700 personer.

Stadig flere på ledighedsydelse
Ledighedsydelse er en økonomisk ydelse til personer, der er godkendt til et fleksjob, men ikke er ansat i den givne periode. Dem var der 9 pct. flere af i juni 2011 end samme måned sidste år, svarende til 1.400 personer.

I en længere tidshorisont er der siden juni 2007 kommet 47 pct. flere på denne ydelse. Det kan hænge sammen med, at der dels er kommet flere i fleksjob i denne periode, og at der samtidig er endnu flere, der er godkendt til et fleksjob, men ikke kan finde et, fordi stigningen i ledigheden også har ramt denne gruppe af støttet beskæftigelse.

Udgifterne til kontanthjælp mv. er steget med 4 pct. i juni 2011 siden samme måned sidste år. Dermed var udgifterne til kontanthjælp mv. i denne måned 1,8 mia. kr., og heraf gik halvdelen til passiv kontanthjælp.

ka