Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
- 0,8 pct. vækst er et absolut minimum

- 0,8 pct. vækst er et absolut minimum

2020-PLANEN De mange flere ældre vil spise vækstrammen, så vi må skære på børn og skoler, siger Herlev-borgmester Thomas Gyldal Petersen (S)
9. MAJ 2012 8.56

Regeringen har i sin 2020-plan lagt et loft for væksten i den offentlige sektor på
0,8 pct. i perioden 2014 - 2020. I 2013 er vækstskønnet på blot 0,2 procent. Herlevs
borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), udtrykker bekymring over de snævre
rammer:

- Med en befolkningsvækst på 0,5 pct. - navnlig inden for aldersgruppen over
65 år - vil en meget stor del af vækstpotentialet blive spist af demografiske
merudgifter i ældresektoren. En vækst på 0,8 pct. er et absolut minimum set i
forhold til befolkningsudvikling, demografi med vægt på stigning i
ældrebefolkning, tilstrækkelig støtte til udsatte børn, sygehusmedfinansiering og
øgede beskæftigelsesudgifter. Med så lav vækstramme risikerer man, at
kommunerne i de kommende år tvinges til nedskæringer på eksempelvis børne- og
skoleområdet.

Risikoen for nedskæringer på børne- og skoleområdet bekymrer Thomas Gyldal
Petersen, for det vil modarbejde regeringens satsning på uddannelse i 2020-
planen.

SFO-betalingen bør ændres
- Regeringens store satsning på uddannelse i 2020-planen er flot og rigtig. Dog
skal man huske på, at grundlaget for uddannelse skabes i kommunernes
dagtilbud og folkeskole. Netop derfor er det ærgerligt, at regeringens flotte
satsning på flere uddannelsespladser og praktikpladsgaranti risikerer at blive
modarbejdet af nedskæringer på dagtilbud og folkeskoler på grund af
regeringens egne lave vækstkrav til kommunerne, udtaler Thomas Gyldal
Petersen.

Herlevs borgmester mener, at regeringens pulje på 1,1 mia. kr. over fire
år til udvikling af folkeskolen er udmærket, men han slår fast, at der er brug for
en revolution af den danske folkeskole, hvis både de dygtigste og de svageste
elever for alvor skal løftes.

- Kommunerne har brug for frihed til at gennemføre gennemgribende
strukturelle forandringer af folkeskolen. Vi skal i endnu højere grad skabe helhed
og sammenhæng i børnenes dag i en kombination af undervisning, læring og
fritidsaktiviteter. Det vil blandt andet kræve et opgør med den
lovgivning, der i dag forhindrer kommunerne i at opkræve
forældrebetaling for SFO, hvis denne er obligatorisk og fuldt integreret i
et sammenhængende læringsforløb. Det handler ikke blot om en time
mere i matematik eller dansk. Det handler om, hvordan vi skaber de bedste
rammer for læring og udvikling, udtaler Thomas Gyldal Petersen.

ka