DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Tidsfrist for affald:
Wermelin lover at undersøge sagen yderligere

Kommuner og affaldsselskaber har fået svar på deres brev til miljøministeren.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er ikke umiddelbart klar til at bøje sig for kritikken fra kommuner og affaldsselskaber, som siger, at de ikke kan nå at indføre den nye affaldssortering i ti fraktioner inden for fristen.

Dog vil hun nu bede Miljøstyrelsen om at opdatere sine "kortlægninger af det kommunale landskab for implementering for at undersøge sagen yderligere", skriver hun i et svar til det protestbrev, som Dansk Affaldsforening og en række kommuner og affaldsselskaber sendte til hende for et par uger siden.

Ifølge affaldsaftalen, som blev indgået af et bredt flertal i Folketinget tilbage i juni, skal ni af de ti fraktioner indsamles hos borgerne fra 1. juli, mens tekstiler skal indsamles fra nytår næste år.

Aftaler må udløbe

Ministeren påpeger i sit svarbrev, at eksisterende aftaler om henteordninger af affald gerne må udløbe, før en ny ordning skal være på plads. Kommunerne skal altså ikke ændre noget, før de indgåede aftaler om indsamling af husholdningsaffald ophører.

Desuden minder hun om, at hun i den endelige bekendtgørelse i december indarbejdede en mulighed for at få dispensation for kommuner med konkrete udfordringer.

Det er den dispensationsmulighed, de protesterende kommuner og affaldsselskaber havde håbet at få gjort generel, så man slipper for papirarbejdet med at søge hver sin dispensation, hvis man ikke kan nå at vedtage ny affaldsplan, lave udbud og indkøbe materiel til tiden.

Men altså foreløbig uden held.