Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Virksomhedspraktik eller undervisning - hvad virker?

Jobcenter Rebild har startet et pilotprojekt, som skal afprøve to forskellige metoder til at bringe langvarigt ledige tilbage på arbejdsmarkedet

REBILD / NORDJYLLAND: Formålet er at vurdere, hvilke indsatser der virker, hvorfor og for hvem de virker.

Projektet startede i begyndelsen af september og har en varighed på 13 uger. Der arbejdes med to sideløbende forløb med hver 25 borgere tilknyttet: Et virksomhedsrettet forløb, hvor praktik og tæt samarbejde mellem arbejdsgiver, borger og mentor er hovedessensen - og et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvor undervisning og jobsøgning er de bærende elementer.

Begge forløb følges tæt af Beskæftigelsesregion Nordjylland, som har bidraget økonomisk og deltaget i udvælgelsesprocessen samt forestår evalueringen af projektet.

Tæt samarbejde er vejen frem
Den virksomhedsrettede indsats varetages af mentor Rolf Busborg fra Jobcenter Rebild. Han fortæller:

- Jeg besøger arbejdspladserne og taler med borgeren og arbejdsgiveren hveranden uge. Ud over at forvente noget af borgeren forventer vi nemlig også en konstruktiv feedback fra arbejdsgiveren, som borgeren kan bruge i sit videre forløb - både det positive og negative.

Foruden møderne hos arbejdsgiverne, mødes hele gruppen på Jobcenter Rebild hver fjortende dag. Her arbejdes der intensivt med at drage nytte af de erfaringer, som praktikkerne har givet, ligesom der er fokus på at hjælpe den enkelte videre i job eller uddannelse. Dette sker både individuelt og i mindre grupper på fire-fem personer.

Fordelen ved at arbejde på den måde er, at der tages hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov - ligesom det giver Rolf Busborg mulighed for at spotte, om der er særlige problemstillinger, der skal tages hensyn til.

Resultaterne begynder at vise sig
Halvvejs i forløbet begynder resultaterne at vise sig. En stor del af borgerne har opnået job og andre er på vej i uddannelse. Rolf Busborg er derfor meget tilfreds med projektet og de foreløbige resultater

- Det lever fuldt op til mine forventninger - måske endda over mine forventninger, slutter Rolf Busborg.

Projektet slutter den 2. december og i umiddelbar forlængelse heraf, bliver projektets resultater opgjort og sammenholdt, ligesom der udarbejdes en evalueringsrapport. Der måles igen efter 3 og 6 måneder med henblik på at vurdere den langsigtede effekt.

mou