Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Virksomheder og landbrug tilfredse med miljøtilsyn

Kun ganske få var direkte utilfredse, viser stikprøve-undersøgelse, Herning har gennemført
23. NOV 2011 18.27

HERNING: Herning Kommune har gennemført en stikprøveundersøgelse af virksomhedernes og landbrugenes tilfredshed med kommunens miljøtilsyn. Resultatet af undersøgelsen viser, at 100 pct. af virksomhederne og 75 pct. af landbrugene er tilfredse eller meget tilfredse med gennemførelsen af kommunens tilsyn.

Undersøgelsens resultater
I undersøgelsen er der både spurgt til den generelle tilfredshed med tilsynet og tilfredsheden med de forskellige dele af tilsynet, dvs. varslingen af tilsynet, det efterfølgende tilsynsbrev, selve tilsynet, den tilsynsførende, og udbyttet af tilsynet.

Svarene viser:
- tilfredsheden er stor uanset om kommunen kommer på uanmeldt besøg eller har varslet tilsynet på forhånd,
- tilfredsheden er stor uanset om tilsynene medfører krav om forbedringer af miljøforholdene eller alle forhold er i orden,
- tilsynsbrevene, som kommunen sender ud til virksomheder og landbrug efter tilsynet, er lette at forstå, overskuelige og informative,
- kommunens medarbejdere, som gennemfører tilsynene, er imødekommende, opnår god dialog under tilsynene og har stor viden om miljøforhold.

Kun få var direkte utilfredse med dele af tilsynet.

Accept af miljølovgivningen
- Vi er stolte af resultatet og glade for at tilfredsheden også er stor hos de virksomheder og landbrug, som har fået en henstilling eller indskærpelse om at bringe miljøforholdene i orden. Det siger noget om, at der generelt er forståelse for og accept af miljølovgivningen, siger formand for Teknik og Miljøudvalget, Finn Stengel Petersen (S). 

Ifølge chef for Center for Natur, Miljø og Byggeri, Anders Debel, vil kommunen nu se nærmere på mulighederne for at forbedre de områder, hvor der er mindst tilfredshed. Det gælder de tilsynsførendes indsigt i produktionerne, og virksomheders og landbrugs eget udbytte af tilsynet.

Undersøgelsen er gennemført fra 1. januar til 31. juli 2011. I alt 97 virksomheder og landbrug har modtaget et spørgeskema og over 70 pct. af de adspurgte har svaret.

mou