Virkning af social brobyggerindsats skal belyses

KORT NYT15. MAJ 2021 9.53

MIDTJYLLAND: To seniorforskerne fra Defactum i Region Midtjylland får nu én mio. kr. fra den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse til at belyse, hvorvidt en frivillig indsats med brobyggere er med til at forebygge social ulighed i sundhed. 

Den frivillige forening Social Sundhed eksisterer nu i København, Odense, Aalborg, Fredericia, Midtvest og Aarhus. Indsatsen foregår ved, at frivillige brobyggere, der alle er sundhedsfaglige studerende, følger og hjælper sårbare borgere, når de skal til læge, på hospitalet eller har behov for anden kontakt til sundhedsvæsnet. 

Undersøgelsen skal gå på, om indsatsen ændrer borgernes forbrug af sundhedsydelser og de dermed opnår et bedre udbytte. Hvis brobyggernes indsats er effektiv, er det langsigtede perspektiv, at foreningen i samarbejde med kommunerne kan udbrede tilbuddet til sårbare borgere og forebygge ulighed i sundhed. 

ka