Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vil måle indsats overfor kriminelle

For første gang vil et nyt projekt måle effekten af indsats over for kriminelle unge
14. MAR 2011 10.38

Hvilken form for socialpædagogik virker, så unge kriminelle bliver mere lovlydige og kommer ud af deres eventuelle misbrug? Det er blot nogle af de spørgsmål, som et nyt projekt skal levere viden om. Servicestyrelsen under Socialministeriet står for projektet.

Hvilke anbringelsessteder er bedst til at få unge ud af kriminalitet og få stoppet deres eventuelle misbrug? Hvilke fungerer mindre godt?

Det har der hidtil ikke været nogen sikker viden om, men det ændrer sig nu. Om kort tid går Servicestyrelsen under Socialministeriet i gang med et pilotprojekt, der skal måle effekten af den behandling, som de unge kriminelle får på opholdssteder og døgninstitutioner.

Servicestyrelsen skal gennem et samarbejde med seks til otte institutioner og opholdssteder udvikle et system til indsamling af data om de unge kriminelles psykiske problemer, misbrug, kriminalitet, skolegang og beskæftigelse.

Ved at sammenligne anbringelsessteder med den senere effekt, kan Servicestyrelsen over tid måle, hvilke anbringelsessteder, der giver statistisk sikre og gode resultater.

cgt