Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vil have landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Den ambitiøse målsætning er politikerne i Fredensborgs arbejdsmarkedsudvalg blevet enige om efter en intens debat fyldt med kreative idéer

FREDENSBORG: I dag har kommunen 282 ledige under 30 år. Målet er, at der skal ske et fald i ungeledigheden fra 9,1 pct. i dag til 5,6 pct. Det svarer til, at antallet af unge ledige skal nedbringes til 175.

- Det er en ambitiøs målsætning. Men vi taler om fremtidens arbejdskraft - den arbejdskraft, der skal holde Danmark kørende. Vi skal have flere unge i uddannelse og i job. Det kræver, at alle parter med kontakt til de unge løfter i flok. Det gælder både Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund, Jobcentret, folkeskolerne, erhvervsskolerne, private aktører m.v. Vi skal gribe ind hurtigere, hvis der er unge, der dropper ud af de forskellige tilbud. Den indsats kan vi kun sikre i fællesskab, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Lars Søndergaard (V).

Udfordringen er til at tage og føle på. I Fredensborg Kommune er 24 pct. af de unge under 26 år uden en ungdomsuddannelse. Så der er et stykke vej til regeringens målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

Målsætningen om landets laveste ungdomsarbejdsløshed kræver derfor en ny og samlet ungehandlingsplan. Arbejdsmarkedsudvalget tog forleden de første skridt til realisering af ungeplanen, der skal indeholde en lang række initiativer målrettet de unge ledige. Initiativerne skal både henvende sig til de 15-17 årige og de 18-29 årige.

- Det starter allerede i skolesystemet, der skal vi være bedre til at give de unge de faglige kompetencer til at klare en ungdomsuddannelse. Vi kan se, at der også i vores kommune er et for stort frafald af de unge i ungdomsuddannelserne. Det skal vi gøre noget ved nu. Vi skal specielt have fat i de unge mellem 15-17 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. De skal hjælpes med at komme i gang med en aktivitet, der fører til uddannelse eller job. Hvis ikke vi sætter tidligt ind, risikerer vi at tabe en hel generation, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Mentorordning, uddannelsespålæg, virksomhedspraktik, flere ordinære- og fritidsjobs og tættere samarbejde med uddannelsesinstitutioner er nogle af de forslag, der er på bordet. For kommunen kan ikke klare opgaven alene. Nedbringelsen af ungdomsarbejdsløsheden lykkes kun gennem et intensivt samarbejde mellem kommunen, de unge og deres forældre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.m.

mou

 Fakta:
• Den nuværende ungdomsarbejdsløshed i Fredensborg Kommune er på 9,1 pct. Til sammenligning er den på gennemsnitlig 10,4 pct. i Østdanmark og på 10,6 pct. i hele landet.

• I Fredensborg Kommune er det målet at få nedbragt ungeledigheden fra 282 til 175. Det svarer til en nedgang fra 9,1 pct. til 5,6 pct. - et fald på 3,5 pct.-point.