DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Viborg og Aarhus Universitet i nyt samarbejde

Kommune og universitet vil samarbejde om jordbrug og jura.
4. SEP 2020 13.50

En ny samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune har især fokus på Aarhus Universitets afdeling for fødevarer og jordbrug i Foulum og et styrket samarbejde mellem det stærke juridiske miljø i Viborg og jurastudiet i Aarhus, oplyser kommunen.

Den nye aftales indhold og målsætninger er formuleret i et tæt samarbejde mellem repræsentanter fra universitetet og kommunen. Når aftalens målsætninger skal omsættes til virkelighed, bliver en række andre aktører inddraget.

Indholdet i samarbejdsaftalen er at:

  • Få en fælles visions- og udviklingsplan for Foulum-området, hvor Aarhus Universitet har en stor afdeling med forskning indenfor jordbrug, bioøkonomi og klima.
  • Tiltrække investeringer og virksomheder til Foulum.
  • Bruge universitetets viden inden for bioraffinering, lavbundsjorde og arealforvaltning til at fremtidssikre landbrugsarealer, mindske klima- og miljøbelastning og udvikle nye muligheder for landbruget.
  • Styrke indsatsen i forhold til internationale medarbejdere og ph.d.-studerende i Foulum.
  • Styrke samarbejde mellem de mange juridiske arbejdspladser i Viborg og jurastudiet i Aarhus, herunder studieture, karrierearrangementer, udbygning af muligheder for studiepraktik og projekter, samt udbrede kendskabet til de mange karrieremuligheder i Viborg.
  • Realisere ambitionen om en international konference indenfor den grønne dagsorden.
Stort potentiale

Borgmester Ulrik Wilbek (V) ser store potentialer i de to fokusområder.

- I Foulum udfører de forskning i verdensklasse. I Viborg Kommune har vi hele værdikæden inden for landbruget - lige fra uddannelse, til produktion, maskin- og fødevareproduktion og forskning. Med det nye samarbejde styrker vi mulighederne for udvikling af landbruget og relaterede erhverv, siger han.

- Når det gælder jura, har Viborg et af de stærkeste juridiske miljøer i Danmark med meget attraktive karrieremuligheder for både nyuddannede og erfarne jurister. Det miljø skal vi bevare og udvikle yderligere for de studerende samtidig med, at vi styrker fortællingen om de mange karrieremuligheder.

Aftalen har ikke en udløbsdato, men bliver evalueret hvert andet år. Første gang i 2022.

ak