Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Vi vil se de 1500 pædagoger først

DEBAT Daginstitutionernes Landsorganisation frygter, at KL får forhandlet sig frem til at få finanslovens 500 mio. kr. til bedre normeringer ind i de almindelige bloktilskud

Af John Hebo Nielsen

Så har den nye regering indgået sit første finanslovsforlig. Og der er jo godt nyt til daginstitutionsområdet. Der er afsat 500 mio. kr., som skal bruges til at højne kvaliteten og ansættelse af cirka 1500 nye pædagogiske medarbejdere i institutionerne. Det kan nu være op til forhandlingerne med kommunerne, om 'pædagogisk personale' er uddannede pædagoger eller pædagogmedhjælpere. De 500 millioner vil dog først blive udmøntet i 2013

Finanslovaftalen mellem regeringspartierne og EL indeholder samtidig en formulering om, at der på længere sigt skal arbejdes frem mod minimumsnormeringer, som lovet i regeringsgrundlaget. Udmøntningen af aftalen skal i øvrigt forhandles med KL.

Ingen  garanti
I DLO hilser vi en styrkelse af personalenormeringen meget velkommen. Men vi er samtidig stærkt bekymrede for, om de 500 millioner nu også vil blive udmøntet, som de politisk var tiltænkt.

Hvis KL får held til at opnå, at pengene vil blive tilført kommunerne via en forhøjelse af deres almindelige bloktilskud, er der absolut ingen garanti for at de vil medføre forbedringer af daginstitutionernes økonomi, endsige personalenormeringer.

Der er nemlig alt, alt for mange eksempler på at de penge som staten giver i kompensation til kommunerne, for at de kan leve op til nogle politiske aftaler indgået på Christiansborg, slet ikke bliver brugt til formålet. Der er derfor risiko for at de 500 millioner, der burde bruges på ekstra pædagoger, i stedet vil blive brugt på helt andre områder.

Husk de ikke-kommunale
Vores anbefaling til regeringen er derfor, at det ikke kun er KL, som den skal aftale udmøntningen med. Vi vil opfordre til at såvel forældrenes organisationer som DLO, på vegne af de ikke-kommunale daginstitutioner, inddrages i forhandlingerne - subsidiært inddrages i en slags følgegruppe, der kan overvåge udmøntningen.

DLOs rolle kan i den forbindelse også være, at sikre at de ekstra midler vil blive anvendt til forbedring af kvaliteten og normeringerne i såvel de kommunale som i de selvejende og private daginstitutioner.

Der findes i Danmark ca. 4500 dagtilbud, drevet i henhold til dagtilbudsloven og en lille fjerdel af disse er selvejende eller private. Der må således kunne skabes sikkerhed for at en tilsvarende andel af de 500 mio. kr. årligt vil gå til forbedring af forholdene på de ikke-kommunale dagtilbud.


John Hebo Nielsen, konstitueret formand for DLO