DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Vejle skal kunne leve med vandet - ikke mod vandet
En hel ny tilgang til det at bo så tæt på vandet, som man gør i Vejle, præger vinderforslaget.
Foto: Josephine Philipsen. Andrés Hernández Wiliamson. Louisa Brando

Vejle skal kunne leve med vandet - ikke mod vandet

I stedet for at se vand som noget, der skal holdes væk, forestiller vinderforslag i arkitektkonkurrence en fjordby, der kan trives med at stå under vand, når det fra tid til anden bliver aktuelt.

VEJLE: Vejle Kommunes idékonkurrence om stormflodsbeskyttelse har fundet en vinder, oplyser Realdania, der støtter projektet. Vinderforslaget er udpeget for at give "et stærkt og helhedstænkende bud på en stormflodsbeskyttelse mod Vejle Fjord, hvor vandet er en naturlig integreret del af hele kvarteret".

Det vindende forslag, Membranen, kommer fra de to landskabsarkitekter Josephine Philipsen og Andrés Hernández Wiliamson og kunstneren Luisa Brando. Forslaget får 150.000 kr.

Kernen i deres forslag er en hel ny tilgang til det at bo så tæt på vandet, som man gør i Vejle. I stedet for at se vand som noget, der skal holdes væk fra land, forestiller de sig et terræn i hele Fjordbyen, der kan trives med at stå under vand, når det fra tid til anden bliver aktuelt.

- Vi får med Membranen ikke blot et forslag til kantzonerne, men også en skitse til en masterplan for, hvordan Fjordbyen kan udvikles i et design med vand i stedet for mod vand. Det er et stærkt greb, der forholder sig til hele bydelen og skaber en retning for byudviklingen, der kan være spændende at arbejde videre med, siger stadsarkitekt Lisbet Wolters.

Nyt kystlandskab skabt af overskudsmaterialer

Forslaget ”Mens vi venter på vandet”, der er præmieret med andenpladsen og 75.000 kr., er tegnet af arkitekterne Jonathan Houser og Jonas Johansen. Hovedidéen her at skabet et nyt landskab, der skal beskytte Vejle mod stormflod.

Landskabet skabes af overskudsmaterialer fra anlægsarbejder, der beklædes med en vandsikker kappe af beton og herefter beplantes. Et projekt, hvor processen omkring stormflodssikring udspiller sig som et stort ”land-art” projekt, der vil give et stærkt kunstnerisk og landskabeligt indslag i byens udvikling, lyder vurderingen fra bedømmelsesudvalget.

Botanisk have under vand

Tredjepladsen uddeles til projektet ”På kanten af en utopi – en undersøisk botanisk have”, som tildeles 50.000 kr. Projektet foreslår at skabe en undersøisk botanisk have i Vejle Fjord og gøre fjorden til et oplevelses- og læringsrum for borgere og besøgende. Dommerkomiteen har vurderet projektet som et ”konceptuelt forslag med et stærkt kunstnerisk greb, der rummer stort potentiale.”

Væsener under vand

Endelig har dommerkomiteen besluttet at øremærke 25.000 kr. til indkøb af projektet Kanten af kunstnergruppen Superflex i samarbejde med Baldios. Projektet viser et anderledes og nytænkende syn på stormflodsbeskyttelse og tager fat om de mere universelle temaer omkring emnet.

Hovedessensen er fem teser om det at bo ved, med og i havet på en hastigt forandrende planet med stadig mere vand samtidig med, at den biologiske mangfoldighed sikres. Projektet vender så at sige perspektivet på hovedet og anskuer Vejle fra bunden af Vejle Fjord, som var vi væsener, der levede under vandet.

  • Projektet støttes af Realdania som en del af kampagnen "Byerne og det stigende havvand", der skal udvikle innovative bud på helhedsløsninger for fremtidens kystbyer, der er påvirket af stigende havvand og stormflod.
  • Kampagnen gennemføres i samarbejde med Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Bedømmelsesudvalg bestid blandt andet af borgmester Jens Ejner Christensen (V), udvalgsformændene Karl Erik Lund (DF) og Gerda Jørgensen (V), stadsarkitekt Lisbet Wolters sammen med Tom Nielsen, der er professor ved Arkitektskolen Aarhus.
  • Der kom 25 bud på en stormflodsbeskyttelse.

ka