DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kunst skal formidle Vejles strategi mod stormflod
I 2018 vakte Asmund Havsteen-Mikkelsens kunstværk Flooded Modernity stor opmærksomhed, da det var en del af Floating Art. 
Foto: Vejle Kommune.

Kunst skal formidle Vejles strategi mod stormflod

Stadsarkitektens ønske er at forene rekreative områder, grønne byrum og æstetik i en højere enhed med en vandkant, der har forskellige formål alt efter vandstand i fjorden.

VEJLE: Oplysning, dialog, kunst og byudvikling skal forenes, når Vejle Kommune udvikler og formidler sin stormflodsstrategi, oplyser kommunen. 

Strategien er i høring det kommende halve år, og på fire arrangementer, hvor alle er inviteret, bliver der undervejs lejlighed til at blive inspireret, få ny viden, og komme i dialog om emnet via temaerne vand, natur og kunst. 

Arrangementerne kaldes for stormflodssaloner og skal være med til at udvide forståelsen af stormflod, klimaforandringer og samfundet som helhed. Vejle er i den forbindelse en af i alt 14 danske byer, Kystdirektoratet har udpeget som risikoområde for oversvømmelse fra søer, åer og fjord.

Kunst kan skabe en større bevidsthed og mere nuanceret dialog omkring svære emner, lyder det fra kommunen. Og derfor bruges kunsten til at italesætte problematikkerne omkring stormflod for borgerne og skabe fokus på, hvad det vil betyde at være en kystnær by, som i fremtiden må forventes at leve i et tættere symbiotisk forhold med naturen og de udfordringer, det kan medføre.

Arkitektonisk smuk beskyttelse
- Man kan stormflodssikre på mange måder. I stedet for at bygge en høj mur i beton ønsker vi at forene rekreative områder, grønne byrum og æstetik i en højere enhed med en vandkant, der har forskellige formål alt efter, hvordan vandstanden er i fjorden, forklarer Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.

I udviklings- og høringsprocessen inviteres kunstnere og arkitekter med for at give deres bud på, hvordan man kan forene stormflodsbeskyttelse med det rekreative og grønne - på en visuel smuk måde.

  • Den til dato værste stormflod i Vejle skete i 1872 med en historisk vandstand i fjorden på 2,15 meter over daglig vande.
  • Det er udsigten til stormflod i den størrelsesorden i fremtiden, der ligger til grund for de tiltag, stormflodsstrategien foreslår.

ka