Overholdt ikke lokalplan:
Vejle lod butik udvide uden nabohøring

KORT NYT3. JAN 2022 9.38

VEJLE: Vejle Kommune begik en fejl, da den gav en cykelforretning lov til at udvide butik og lager uden nabohøring. Det slår Planklagenævnet fast, skriver Vejle Amts Folkeblad.

I lokalplanen står, at området må anvendes til boligformål og mindre udvalgs- og dagligvarebutikker, og det mener nævnet ikke, at udvidelsen af cykelhandleren falder ind under.

Nu forventer forvaltningen, at der skal udarbejdes ny lokaplan, så udvidelsen kan lovliggøres.

ka