Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vejle får principiel svinebrugssag retur

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at den bedste tilgængelige teknik ikke var brugt i tilstrækkelig grad, da kommunen tillod en stor udvidelse af en svinebedrift ved Jelling - også selv om nye grænseværdier ikke var kendt på ansøgningstidspunktet
9. MAJ 2011 14.28

Af Knud Abildtrup

VEJLE: Vejle Kommune havde givet miljøgodkendelse til en udvidelse af et svinebrug på en ejendom ved Jelling, og den afgørelse blev påklaget til nævnet af beboere i nærområdet. Ansøgningen gjaldt en udvidelse af produktionen fra 82 til 354 dyreenheder - i alt 4500 smågrise og 11.500 slagtesvin.

Kommunen mente, at kravet om anvendelse af BAT - bedste tilgængelige teknik - var opfyldt. Men nævnet har nu enstemmigt udtalt, at kommunerne i den slags sager skal bruge Miljøstyrelsens BAT-vejledning, lyder det fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommunen gav tilladelsen, før vejledningen var klar,  men da udledningen af ammoniak væsentligt ville overstige grænseværdierne, og udvidelsen heller ikke levede op til den BAT-praksis, der lå forud, var kommunens afgørelse så mangelfuld, at nævnet har hjemvist den til fornyet behandling.

Nævnet har nu også udtalt sig principielt om, hvordan en kommune skal beregne emmissionen, når en del af en svineproduktion fortsætter, mens der udvides for en anden dels vedkommende.