Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vedvarende energi-andel steget i 2010

Med 22,3 pct. vedvarende energi i 2010 bevæger Danmark sig på vej mod EU-forpligtelsen om 30 pct. i 2020
17. OKT 2011 9.33

Danmarks forbrug af vedvarende energi steg i 2010 17,4 pct. til 170,0 PJ mod 144,7 PJ i 2009.

De største bidrag til stigningen på 25,2 PJ kom fra biomasse og vindkraft med stigninger på henholdsvis 19,8 PJ og 3,9 PJ. Det større forbrug af vedvarende energi fandt især sted i forbindelse med produktion af el og fjernvarme. Her blev forbruget øget med 21 PJ. Det fremgår af Energistatistik 2010.

Dermed dækkede vedvarende energi 20,2 pct. af det korrigerede bruttoenergiforbrug i 2010. Målsætningen i energiaftalen fra februar 2008 er, at andelen af vedvarende energi skal være 20 pct. i 2011.

Opgjort efter EU's beregningsmåde voksede andelen af vedvarende energi fra 20,1 pct. i 2009 til 22,3 pct. i 2010. Danmark har over for EU forpligtet sig til at øge andelen af vedvarende energi til 30 pct. i 2020. Produktionen af el baseret på vedvarende energi udgjorde i 2010 33,1 pct. af den indenlandske elforsyning. Heraf bidrog vindkraft med 20,7 pct.

Det faktiske energiforbrug steg i 2010
Danmarks faktiske energiforbrug voksede i 2010 med 4,5 pct. til 846 PJ. Udviklingen skal ses på baggrund af et markant koldere vejr i 2010 end i 2009. Hertil kommer en stigning i den økonomiske aktivitet målt ved bruttonationalproduktet (BNP) på 1,7 pct.

 

Den samlede danske produktion af primær energi faldt 2,6 pct. i 2010 til 983 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 5,8 pct. og 2,4 pct. Produktionen af vedvarende energi voksede med 11,0 pct. i 2010.

Selvforsyningsgraden var 121 pct. i 2010. Det betyder, at den danske energiproduktion i 2010 var 21 pct. højere end det danske energiforbrug. I 2009 var selvforsyningsgraden 124 pct.