Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vandværker skal tjekke for yderligere seks sprøjtemidler

Miljøstyrelsen har afsluttet massescreeningen af grundvandet for 2020.
27. MAR 2021 11.30

Miljøstyrelsens omfattende undersøgelser af sprøjtemidler i grundvandet i 2019 og 2020 giver anledning til, at drikkevandet fremover skal kontrolleres for seks nye stoffer, oplyser styrelsen.

Grundvandet er blevet undersøgt for i alt 99 forskellige stoffer 250 steder i landet. 76 af stofferne har Miljøstyrelsen ikke tidligere undersøgt for i grundvandet, hvor de 23 sidste stoffer også indgik i den første massescreening, der blev foretaget i 2019. I alt er grundvandet nu blevet undersøgt for 491 stoffer i de to massescreeninger.

Vandpanelet, et forum til drøftelse af håndtering af fund af stoffer i grundvandet, har 18. marts drøftet resultaterne af de sidste to års massescreeninger og besluttet, at listen over stoffer, som vandværkerne skal kontrollere drikkevandet for, fremover udvides med seks stoffer.

Flere eksperter skal vurdere

Miljøstyrelsen er i gang med at vurdere, om andre stoffer fundet i massescreeningen i 2019 og i 2020, skal med på den liste over stoffer, som vandværkerne skal kontrollere drikkevandet for.

Der udestår yderligere ekspertvurderinger, og dette arbejde forventes afsluttet i slutningen af året.

Massescreeningen er en del af tillægsaftalen til pesticidstrategien 2017-2021, og der er yderligere planlagt massescreeninger af grundvandet i 2021 og 2022.

ka