Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Værsgo, 27 kroner til skolebusbilletten

Rebild Kommune giver kompensation til unge under uddannelse

REBILD: Politikerne i Rebild Kommune vil støtte op om de unge under uddannelse - også dem, der bor i landdistrikter med begrænset busdækning.

På seneste møde i teknik- og miljøudvalget blev det derfor besluttet at udvide kompensations­ordningen for flexture, med virkning fra den 1. januar 2012, sådan at unge under uddannelse vil kunne få refunderet 27 kr. pr. tur.

- Det er meget vigtigt for os at støtte op om de unge i landdistrikterne, som ønsker at tage en uddannelse - ligesom vi gerne vil bevare de unges tilknytning til lokalområderne. Som politikere er det vores ansvar at sørge for, at de unge kan komme frem til uddannelsesstederne, siger Gert Fischer, formand for teknik- og miljøudvalget.

Styrker lysten til landliv
Også formanden for landsbyrådet, John E. Sørensen, glæder sig over initiativet.

- Det er vigtigt for landsbyerne, at der er gode forbindelser til større byer og uddannelsessteder, så børnefamilier og unge fortsat har lyst til at bo på landet. Derfor er jeg glad for, at kommunen har valgt at kompensere borgerne for nogle af de ekstraudgifter, de har som følge af flexturordningen.

Alle borgere i kommunen kan bestille en flextur gennem NT's flexturordning - og kort sagt blive kørt fra dør til dør. Ordningen kan benyttes på hverdage og er et alternativ til de almindelige busafgange.

Fra den 1. januar 2012 kan alle borgere få refunderet 20 kr. pr. kørt tur.

Unge under uddannelse får et yderligere tilskud på 7 kr. pr. tur (i alt 27 kr. pr. tur), der er kørt mellem kl. 6.00 og 9.00 samt kl. 14.00 og 17.00, hvis de har et gyldigt Hypercard eller Uddannelseskort fra NT.

Foto: http://www.flickr.com/photos/j_silla/3221900823/sizes/z/in/photostream/

lcl