Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Unge uvidende om a-kasser og dagpengesystemet

Mange unge tror, at det er kommunerne eller staten - og ikke a-kasserne - der udbetaler arbejdsløsheds-dagpenge

Unge under uddannelse er dybt uvidende om de regler for arbejdsløshed, der gælder i samfundet.

Det fremgår af en analyse, Kristelig Fagbevægelse har fået You Gov til at lave blandt unge, der er i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Der er i alt gennemført 1087 CAWI-interview med unge i alderen 16-35 år, oplyser KF i en pressemeddelelse.

Der er tale om unge, der er berrettigede til at få dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse efter endt uddannelse - og hvis de sørger for at blive medlem af en a-kasse i tide.

Analysen viser, at 25 pct. af de unge tror, de skal melde sig i a-kasse samme dag, som de er færdige, 16 pct. ved det ikke, 8 pct. tror ikke, der er nogen tidsfrist; 5 pct. tror, tidsfristen er 3 måneder; 3 pct., at den er et år. Kun 44 pct. ved, at man skal melde sig ind senest 14 dage efter endt uddannelse, hvis man skal opnå dagpengeret.

- Det har alvorlige konsekvenser ikke at melde sig ind i en a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse, for så kan man kun opnå retten til dagpenge ved at være med i en a-kasse i et år og have haft 1.924 arbejdstimer, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.

Dermed vil mange af de nyuddannede unge ende hos kommunen, hvor de i bedste fald vil kunne få en beskeden kontanthjælp.

Det fremgår også af analysen, at hver tredje ung under uddannelse (31 pct.) ikke mener, at det er a-kassen, der udbetaler dagpenge til ledige, men at det er kommunen (11 pct.), staten (7 pct.), fagforeningen (6 pct.).

69 % mener korrekt, at det er a-kassen.

mou