Ungdomspanelet kommer med anbefalinger til styrket trivsel
Trivslen skal styrkes, elever skal til trivselssamtaler, og der skal være en efterslæbs-garanti.
Foto: Jakob Dall, Ritzau Scanpix

Ungdomspanelet kommer med anbefalinger til styrket trivsel

Panelet har givet regeringen 15 anbefalinger om alt fra en efterslæbs-garanti til flere fritidsjob.
13. MAJ 2021 9.55

Tidlig morgen og sen aften har unge mødtes på videochat for at lave anbefalinger til politikerne for, hvordan børn og unge kommer bedst ud af de omsiggribende restriktioner som følge af corona. Ungdomspanelet, som består af 15 repræsentanter for elev- og ungdomsorganisationer, har onsdag afleveret 15 anbefalinger til regeringen, som vil gå videre med dem.

Ifølge panelet er det særligt børn og unge, det har været ramt af pandemiens nedlukninger, og det kan betyde mistrivsel og et fagligt efterslæb. Det skal anbefalingerne dæmme op for.

De 15 anbefalinger til regeringen er fordelt ud på temaerne "Læring og trivsel", "Uddannelse, beskæftigelse og trivsel", "Fællesskab og trivsel" og "Udsathed og trivsel". 

Temaerne indeholder anbefalinger om flere unge i uddannelse, trivselssamtaler, flere lektiecaféer, efterslæbs-garanti i undervisningen, genstarte frivillige foreninger og fællesskaberne og lettere adgang til hjælp for sårbare unge. Ungdomspanelet synes derudover, at det er alvorligt med færre fritidsjobs, og anbefaler derfor også flere jobs til unge, og at regeringen inviterer til trepartsforhandlinger om unge i beskæftigelse.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er klar til at sætte penge af til at få gennemført nogle af anbefalingerne. Især hæfter hun sig ved idéerne om civil værnepligt, flere unge på efterskolerne med økonomisk støtte og unges jobmuligheder.

Ungdomspanelets 15 anbefalinger til bedre trivsel blandt børn unge:

Læring og trivsel:

 • Trivsel er forudsætning for læring
 • Læring- og trivselssamtaler
 • Efterslæbs-garanti
 • Civilsamfundet skal inddrages
 • Lære af de gode erfaringer

Uddannelse, beskæftigelse og trivsel:

 • Forlængelse af elev- og lærlingeforløb
 • Fastholdelse og indslusning
 • Flere unge i uddannelse
 • Flere unge i fritidsjob
 • Trepartsforhandling om flere unge i beskæftigelse

Fællesskab og trivsel:

 • Genstart fællesskaberne
 • Flere med i fællesskaberne
 • Styrk de opsøgende fællesskaber

Udsathed og trivsel:

 • Styrk de målrettede trivselsindsatser
 • Let adgang til at finde hjælp

Kilde: Børn- og Undervisningsministeriet

Læs mere om de enkelte anbefalinger og deres indhold.

Ritzau / mh