DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Undersøgelse afdækker mange krænkelser i ungdomspolitik

Hver anden kvinde i undersøgelse har oplevet krænkelser. Syv anbefalinger ligger klar til at forbedre kulturen.
10. JUN 2021 14.32

35 pct. af de politiske ungdomsorganisationers medlemmer har oplevet seksuelle grænseoverskridelser og krænkelser inden for de seneste to år. For de kvindelige medlemmer gælder det næsten halvdelen, 46 pct., mens det gælder for 24 pct. af de mandlige medlemmer.

Det fremgår af en undersøgelse, som Sex & Samfund og Børns Vilkår har foretaget blandt 11 politiske ungdomsorganisationers medlemmer på vegne af Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Den bygger på 1.169 besvarelser af et spørgeskema og gruppe- og enkeltinterviews. Ifølge undersøgelsen er resultatet ikke repræsentativt, da der er forskelle i organisationernes svarprocenter, og ikke alle ungdomspartier har deltaget.

De grænseoverskridende oplevelser og krænkelser dækker bl.a. over upassende kommentarer, deling af private billeder, seksuelle tilnærmelser, forsøgt tvunget til sex og overgreb. Seks pct. angiver at være blevet forsøgt tvunget til sex eller udsat for et seksuelt overgreb. Tre pct. har oplevet overgreb.

- Jeg er chokeret over, hvad rapporten viser. Tallene er alt, alt for høje. Én grænseoverskridende oplevelse eller krænkelse er én for meget. For foreningslivet skal være et trygt sted at være, siger formand for DUF, Chris Borup Preuss, der er tidligere landsformand for Venstres Ungdom.

Medlemmer af voksenparti er også et problem

Den høje andel af kvinder, der har været ude for grænseoverskridende oplevelser, har også haft indflydelse på synet på krænkelser. I et interview til undersøgelsen, fortæller et kvindeligt medlem:

"Uønsket berøring er meget almindeligt. Jeg er også blevet taget på mine bryster flere gange til møder eller i offentligheden – og det var i ædru tilstand, det var ikke engang til fester, og jeg er også blevet klasket i røven. Jeg har også skullet sidde i en sofa med en mand, der havde mere magt i forhold til, hvis jeg så skulle komme videre og avancere."

Ifølge en anden er problemet dog ikke begrænset til ungdomspartierne, men ligger også ved personer, der ikke er fast tilknyttet organisationerne. Hun fortæller:

”Der har været flere eksempler med overgreb fra medlemmer af voksenpartiet, både mod unge medlemmer af ung.org og voksenpartiet. Derudover er der flere som er blevet ekskluderet fra ung.org som stadig er i voksenpartiet", og kommer til fester og sociale arrangementer.

Konkrete anbefalinger

Der er også blevet undersøgt mobning, diskrimination og kulturen i organisationerne. På baggrund af konklusionerne kommer Sex & Samfund og Børns Vilkår med syv anbefalinger til DUF og ungdomspartierne til at forbedre trivslen og samværet i organisationerne og forebygge krænkelser.

Det påpeges, at mange medlemmer ikke går til ledelsen, når de oplever krænkelser. Derfor anbefales DUF at stille en whistleblowerordning til rådighed for organisationerne og tilbyde lederuddannelse til deres ledere. DUF's forretningsudvalg har valgt, at de vil følge alle anbefalinger.

Ungdomspartierne er kommet med en fælleserklæring, hvor de forpligtiger sig til at handle på undersøgelsen og arbejde med problemerne.

- Nu giver vi alle håndslag på, at vi udvikler og justerer vores samværspolitikker, at vores øverste ledelser deltager i DUF's lederuddannelse, og at vi alle sammen gør status på arbejdet om senest seks måneder, siger forkvinde for SF Ungdom, Anna Kjær, på vegne af de politiske ungdomsorganisationer.

Her er de syv anbefalinger til at skabe en bedre samværskultur:

Anbefalinger til de politiske ungdomsorganisationer:

  • Organisationerne skal have en samværspolitik, hvor medlemmerne inddrages i udviklingen og justeringer. 
  • Særlig opmærksomhed på unge mellem 13 og 17 år.
  • Der skal indhentes børneattester på alle medlemmer over 18 år.

Anbefalinger til Dansk Ungdoms Fællesråd:

  • Skal tilbyde uvildig, faglig, gratis og anonym rådgivning til alle medlemmer.
  • Indføre en whistleblowerordning.
  • Tilbyde lederuddannelse.
  • Skal stille relevant juridisk materiale til rådighed.

Kilde: Sex & Samfund og Børns Vilkår