Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udredning: Nedlukning var mest regeringens egen idé

En uvildig ekspertgruppe peger på Statsministeriet som primær ophavsmand til coronanedlukningen i marts 2020.
29. JAN 2021 13.13

Meget tyder på, at beslutningen om at lukke store dele af Danmark ned i marts sidste år primært blev truffet i Statsministeriet. Det fremgår af en rapport fra en uvildig udredningsgruppe, som Folketinget har nedsat.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte 11. marts sidste år på et pressemøde, at store dele af Danmark skulle lukkes ned. Det skete som følge af, at coronavirus var kommet til Danmark, og at man frygtede massiv spredning af virus.

Mette Frederiksen har fastholdt, at nedlukningen skete på baggrund af anbefalinger fra myndigheder. Men det kan udredningsgruppen ikke bekræfte.

Tværtimod finder den det "sandsynliggjort, at den grundlæggende skitse til den mere vidtgående model for nedlukning hverken bliver udtænkt i AC-gruppen, i NOST eller i Sundhedsstyrelsen. Der er også meget, der tyder på, at den ikke er udtænkt af Statens Serum Institut. I kombination med den tætte styring og kontrol af covid-19-håndteringen, som Statsministeriet udøver fra og med den 27. februar, tyder fraværet af alternative ophav til nedlukningsplanen på, at den plan for nedlukning, som udmeldes på pressemødet i Statsministeriet den 11. marts i al væsentlighed er konciperet i Statsministeriet", hedder det.

Eller i kort version: Det var ikke nogen af de andre, så der er kun Statministeriet med statminister Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen tilbage som muligt ophavssted.

Uvist hvad der udløser nedlukningen

Udredningsgruppen fortæller videre i sin rapport, at det er dens "indtryk, at det helt frem til den 10. og 11. marts stadig i regeringen og blandt de centrale embedsmænd anses som en mulighed at vente med at iværksætte de nye tiltag og restriktioner. Det har på det udleverede, skriftlige grundlag ikke været muligt for udredningsgruppen at identifcere, præcis hvilke faktorer der udløser, at den delvise nedlukning iværksættes den 11. marts, men det er i dette kapitel vist, at i hvert fald Statsministeriet med departementschefen i spidsen den 10. marts vurderer, at der er behov for vidtrækkende og øjeblikkelige tiltag."

Rapporten peger også på, at der i perioden op til nedlukningen i marts 2020 ikke var enighed mellem regeringen og sundhedsmyndighederne, i takt med at coronavirus med udspring i Kina var begyndt at sprede sig.

"Eneste markante afvigelse fra den normale smitteovervågning i denne første fase er Statsministeriets meget tidlige og direkte engagement i covid-19-håndteringen. Internt i Statsministeriet er der allerede i januar opmærksomhed på, at en potentielt meget risikabel udvikling kan være undervejs, og ministeriet med departementschefen i spidsen udfordrer tidligt sundhedsmyndighedernes mere optimistiske vurdering af situationen. Sidstnævntes vurdering er i denne første fase, at risikoen for smittespredning til Danmark er lav, og forventningen er på denne baggrund, at covid-19 vil have få og mindre alvorlige konsekvenser for Danmark. Folketinget er i denne fase ikke inddraget i covid-19-håndteringen, når man ser bort fra sundheds- og ældreministerens orienteringer af sundhedsordførerne", hedder det.

Ritzau / mk

Se rapporten.