Udløbet fleksjob ved FV15 ikke nok til nej til statsborgerskab

Vestre Landsret har underkendt en afvisning fra Folketingets  Indfødsretsudvalg til dispensation i en statsborgerskabssag fra kravet om  selvforsørgelse, fordi et fleksjob var udløbet, da lovgivningsarbejdet var lagt død, da der blev udskrevet folketingsvalg. Det var FV15, men sagen er først afgjort nu, et folketingsvalg senere.

Den tyrkiske mand, som sagen handler om, havde bestået indfødsretsprøve i 2013 og skulle derfor optages på et lovforslag om indfødsret til fremsættelse i Folketinget i foråret 2015. Men FV15 kom i vejen, og inden et nyt lovforslag kunne blive fremsat i det nyvalgte folketing, havde manden mistet sit fleksjob og var kommet på ledighedsydelse.

Indfødsretsudvalgets afslag på dispensation blev i første omgang godkendt af Retten i Aarhus i 2018, men Vestre Landsret er derimod kommet frem til, at afslaget på statsborgerskab er en overtrædelse af Menneskerettighedskonventionen og Handicapkonventionen. Mandens advokat oplyser, at Udlændinge- og Integrationsministeriet nu vil blive bedt om at genoptage sagen og om at tildele statsborgerskab.

Ritzau

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev