Uberettiget afskedigelse af scleroseramt kvinde koster ni måneders løn

En lærer blev afskediget på grund af besparelser, men i strid med ligebehandlingsloven, vurderer nævnet og giver kvinden medhold.
13. JUN 2021 9.42

En kvinde med sclerose var ansat som lærer, men blev afskediget på grund af besparelser på baggrund af en vurdering af bl.a. de ansattes kvalifikationer i forhold til klasseledelse. 

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden som følge af sine skånebehov havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og hun fik medhold i sin klage.

Kvinden mente, at hendes afskedigelse var i strid med ligebehandlingsloven, og det får hun altså ret i. Nævnet vurderer, at kommunens "anvendte kriterier i afskedigelsen giver anledning til at formode, at kvindens handicap har haft betydning for afskedigelsen af hende". Det koster kommunen ca. ni måneders løn, 385.000 kr.

Den indklagede kommune argumenterede imod med, at man havde taget de nødvendige hensyn op til afskedigelsen, og at lærerens kvalifikationer er vurderet på lige fod med de øvrige medarbejderes.

Det mener nævnet dog ikke er gjort i tilstrækkelig grad, da flere af de andre medarbejdere scorede lavere i fx klasserumsledelse. Til det lægger kommunen til gengæld til grund, at hun havde færre særlige funktioner og kompetencer.

Alliegvel mener nævnet ikke, at tilpasningsforpligtigelsen på afskedigelsestidspunktet er opfyldt og heller ikke, at der er fremlagt dokumentation for, at kvinden under alle omstændigheder ville være blevet afskediget.

Læs hele nævnets afgørelse her.