Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tvang må kun være allersidste udvej i livstruende situationer

DEBAT Regionerne skal påvirkes til at bruge mindre tvang i psykiatrien, lyder det i åbent brev fra Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, der også savner tidligere tilgængelige tal på bl.a. elektrochok
3. MAJ 2011 15.44

Af Bo Steen Jensen og Ulla Asmussen
 
Åbent brev til Sundhedsminister Bertel Haarder (V) og til partiernes psykiatriordførere

LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) mener, at Sundhedsstyrelsens nye rapport fra april 2011 om 'Anvendelse af tvang i psykiatrien' sender totalt forkerte signaler ud i samfundet.

Det er beskæmmende, at der ikke kan registreres et generelt fald i anvendelsen af tvangsforanstaltninger.

Dette til trods for at der i sidste halvdel af opgørelsesperioden var iværksat tiltag netop med henblik på nedbringelse af behovet for tvangsanvendelse. I rapporten kan ikke ses, hvorfor disse tiltag ikke kan aflæses som en nedgang i antallet af tvangsforanstaltninger.

Rapporten viser derimod en nærmest stabil andel psykiatriske patienter berørt af tvang, svingende mellem 20,0 og 21,9 procent. Vi skal fra LAP’s side på det kraftigste opfordre de ansvarlige ordførere til at påvirke regionerne til at forstærke arbejdet for en total eliminering af tvangsanvendelse inden for behandlingssystemerne.

Mere udspecificeret
Idet vi i LAP kun kan acceptere tvangsindgreb som sidste udvej i livstruende force majeure situationer. Den statistik, Sundhedsstyrelsen lige har udsendt om tvang i psykiatrien i 2009 er (ligesom statistikken vedr. 2008) meget mangelfuld sammenlignet med de meget mere omfattende, vi har for de foregående år.

Tidligere år var der udformet tabeller, der for de forskellige former for tvang var udspecificeret pr. region og afdeling, ligesom man f. eks kunne se, hvor mange elektrochok-behandlinger, de enkelte patienter havde fået både med og uden tvang.

Vi finder det stærkt utilfredsstillende, at disse uddybende oplysninger ikke mere gøres tilgængelige for offentligheden. 


På vegne af landsledelsen i LAP,  Bo Steen Jensen og Ulla Asmussen

Foto: http://www.flickr.com/photos/sweet_vengeance/with/5503949658/