Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Status quo for tvang i psykiatrien

Brugen af tvang over for psykiatriske patienter er nogenlunde stabil, viser en opgørelse for 2009, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort
2. MAJ 2011 10.27

Cirka hver femte psykiatriske patient blev udsat for tvang i en eller anden form i 2009. Det viser en ny opgørelse over brugen af tvang i psykiatrien, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort. Dermed ligger brugen af tvang for 2009 på niveau med brugen af tvang i 2008.

Antallet af psykiatriske patienter, der blev frihedsberøvet, steg svagt fra 4.134 personer i 2008 til 4.392 personer i 2009. Antallet af psykiatriske patienter, der blev tvangsfikseret, steg marginalt fra 1.913 i 2008 til 1.940 i 2009.

Samtidig er der imidlertid fald i anvendelsen af tvang for så vidt angår anvendelse af remme, fastholdelse og beroligende medicin.

Tallene skal ses i lyset af, at antallet af personer indlagt på psykiatriske afdelinger steg fra 24.311 i 2008 til 26.014 i 2009.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er ikke tilfreds.
"Det er heldigvis gamle tal. Det er regeringens politik, at tvangen i psykiatrien skal falde. Jeg kunne godt ønske mig, at det gik hurtigere med at komme mere af tvangen til livs, end hvad tallene her viser. Derfor er jeg også glad for, at regionerne sidste år oplyste, at de vil reducere brugen af tvang med 20 pct. over tre år. Regeringen har taget en stribe initiativer, så det kan lykkes, siger han.

Seks inspirationsfilm
Han henviser bl.a. til, at regeringen har vedtaget en handlingsplan for
psykiatrien til 840 mio. kr. for 2010-2013.

Med satspuljeaftalen for 2011-14 blev der sat 18,6 mio. kr. af til et nyt projekt om brug af tvang i psykiatrien. Derudover har regeringen bl.a. taget initiativ til Projekt om implementeringsnetværk, der kørte i starten af 2010, og der er udgivet et idékatalog og seks inspirationsfilm, der giver regionerne forslag til, hvordan man kommer den unødvendige tvang i psykiatrien til livs.

- Jeg håber, vores fokus på området vil vise sig i nogle af de kommende redegørelser for tvang i psykiatrien. Samtidig er det vigtigt at huske, at det aldrig bliver muligt helt at undgå tvang i psykiatrien. Mangel på tvang kan i nogle tilfælde være mangel på omsorg, og vi har pligt til at hjælpe de patienter, der har brug for det - også når de på grund af alvorlig psykisk sygdom ikke har mulighed for at varetage deres egne interesser, siger Bertel Haarder.