"Plejehjemmene bag facaden":
TV2 får ikke kritik for sløring i skjulte optagelser

TV2's sløring af medarbejder på omdiskuteret plejehjem var tilstrækkelig, vurderer nævn.

AARHUS / RANDERS: Efterdønningerne på den omdiskuterede dokumentar "Plejehjemmene bag facaden" er ikke færdige.

Pressenævnet er kommet med en afgørelse i sagen, efter at en medarbejder, som medvirker på nogle af de skjulte optagelser, havde klaget til Pressenævnet, da vedkommende ikke mente, at hun var tilstrækkeligt sløret. Derudover var hun blevet genkendt og chikaneret efter sin ufrivillige medvirken.

TV2 havde sløret medarbejderen, men hun kan genkendes på sine bevægelser og kropssprog, vurderer fagforeningen, der har kørt sagen for klager. Klageren mente derfor, at TV2 havde handlet i strid med punkt B7 i de vejledende regler for god presseskik, der beskriver, at skjulte optagelser kun bør vises, hvis den medvirkende har givet samtykke, eller "den fornødne samfundsmæssige interesse klart overstiger den enkeltes krav på beskyttelse, og den fornødne journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde".

Pressenævnet vurderer dog, at sløringen af ansigt og stemme er tilstrækkelig, og at den medvirkende ikke er identificerbar for en bredere kreds, lyder det i afgørelsen.

Overordnet har TV2 oplyst om dokumentaren, at de skjulte optagelser, som indgår, er drøftet omhyggeligt med de pårørende, og optagelserne har vakt stor opmærksomhed og politiske reaktioner.

Pressenævnet lægger bl.a. til grund, at netop de omhandlede optagelserne har stor betydning for den kritik, der rettes mod plejehjemmet.

ibs