DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Tre ud af fire kommuner bruger ny lov om hjælp til udsatte

Borgere med lettere problemer kan nu bevilges en hjælp, de ikke kunne få før, vurderer kommuner ifølge Ankestyrelsen.
7. SEP 2020 14.02

Siden 1. januar 2018 har kommunerne kunnet bevilge forebyggende hjælp og støtte til voksne, som enten har nedsat funktionsevne, sociale problemer eller risiko for at få en af delene. Det sker efter servicelovens paragraf 82 a-c.

Den mulighed er der kun en fjerdedel af kommunerne, som ikke har benyttet sig af, fremgår det af en ny rapport fra Ankestyrelsen.

Hjælpen kan gives på tre forskellige måder, og de bruges sådan af kommunerne:

  • 64 pct. tilbyder individuel socialpædagogisk støtte
  • 53 pct. tilbyder gruppebaseret hjælp og støtte
  • 33 pct. tilbyder sociale akuttilbud

Der er forskelle på, hvordan indsatserne er organiseret, og hvordan der visiteres til dem. Nogle steder er det åbne tilbud, hvor borgeren blot henvender sig, andre steder skal det bevilges af kommunen, viser rapporten, som bygger på svar fra 92 kommuner på et spørgeskema og kvalitative interviews i syv.

Især glade for akut støtte

Den individuelle og gruppebaserede støtte bruges især til personer med psykiske og sociale vanskeligheder, der for eksempel har brug for at få styr på deres økonomi eller struktur i deres hverdag og hjem, fremgår det.

Akuttilbud bruges til at hjælpe borgere i akut krise. Det sker via telefonsamtaler, fysisk fremmøde og overnatningstilbud i kortere perioder.

Flere kommuner beskriver, at personer med fysiske og psykiske handicap i mange tilfælde falder uden for målgruppen ved at have behov for en mere langvarig eller permanent støtte.

Ville ellers ikke få hjælp

Kommunerne vurderer især de sociale akuttilbud positivt, fordi de kan støtte borgere i at blive i eget hjem og forebygge indlæggelse.

Helt overordnet oplever kommunerne ifølge Ankestyrelsen, at de nu har mulighed for at hjælpe en gruppe borgere med lettere og mere afgrænsede problemer, som ellers ikke ville have fået den rette og nødvendige hjælp.

Af de kommuner, som ikke bruger de nye muligheder, planlægger eller overvejer flere også at tage bestemmelserne i brug. Andre mener ikke at have behov for dem, men at andre bestemmelser i serviceloven dækker behovet.