Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tre-hjulet knallert er ikke et hjælpemiddel

Ankestyrelsen slår i en ny principafgørelse fast, at en trehjulet knallert ikke er et hjælpemiddel, men et forbrugsgode

I en konkret sag med principiel betydning har Ankestyrelsen netop slået fast, at en trehjulet benzindrevet knallert ikke er et hjælpemiddel, men et forbrugsgode. Ankesstyrelsen underkendte dermed en afgørelse truffet tidligere af det sociale nævn, men bekræftigede til gengæld kommunens oprindelige afgørelse.

I Ankestyrelsen afgørelse hedder det blandt andet:

En 3-hjulet benzindreven knallert skulle betragtes som et forbrugsgode.

Ansøger havde derfor ret til at få dækket 50 % af udgiften til en knallert. Kommunen skulle endvidere betale de nødvendige merudgifter, hvis særlig indretning var nødvendig på grund af ansøgerens nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en 3-hjulet knallert fremstilles og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug. Der blev endvidere, lagt vægt på, at knallerten kan køre hurtigere og over længere afstande end en el-scooter, og at knallerten ikke kan anvendes indendørs.

Knallerten erstattede for ansøgeren en el-scooter, der almindeligvis anses for et forbrugsgode.

krn