To nye projekter med multifunktionel jordfordeling på vej

Yderligere ca. 1.900 hektar jysk landbrugsjord kan potentielt blive jordfordelt til blandt andet at fremme vådområder, skov og naturområder.

Landbrugsstyrelsen har givet betinget samtykke til multifunktionel jordfordeling til yderligere to projekter: Skalsådal og Bjergby-Astrup-Slotsved Skov. 

Naturstyrelsen Himmerland står i samarbejde med Mariagerfjord, Viborg og Randers kommuner i spidsen for projektet Skalsådal, og Hjørring Kommune står i spidsen for projektet Bjergby-Astrup-Slotsved Skov.

For begge projekter er ambitionen at omfordele landbrugsjorden, så det giver bedre mening for den enkelte lodsejer, mens der også bliver gjort plads til f.eks. klimaløsninger, tiltag til forbedring af drikkevand og biodiversitet, sammenhængende naturområder, og nye faciliteter til friluftsliv. 

Landbrugsstyrelsen skal nu i dialog med lokale lodsejere i projektområderne for at afklare, om der er opbakning. Først når de nikker ja til projektet, kan styrelsen give endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling. 

Naturstyrelsen Himmerland forventer, at ca. 900 hektar skal indgå i jordfordelingen, mens Hjørring Kommune forventer, at jordfordelingen i deres projekt kan berøre ca. 1.000 hektar. 

I alt har otte projekter nu fået samtykke til multifunktionel jordfordeling. Projekterne Aarhusådal og Holmehaven har indtil videre betinget samtykke til jordfordeling, og forundersøgelsen er i gang. Derudover har fire projekter fået endeligt samtykke og jordfordelingen af samlet set ca. 2.700 hektar er i gang.

 

Se mere om de fire projekter hos Landbrugsstyrelsen.