Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tænketank: Væk med adskillelsen mellem skole og SFO

Der er brug for at redefinere skolen som en helhed, så vi får mest muligt ud af både lærere og pædagogers kompetencer, mener SFO-tænketank Danmark
15. MAR 2011 14.15

Børn lærer om formiddagen, mens de om eftermiddagen udvikler sig til hele, sociale mennesker. Sådan lyder den lidt karikerede udgave af børns hverdag med skarpt opdelte skel mellem skole og SFO.

Men børnene er de samme hele dagen, og derfor skal skolen tænkes som en helhed mener SFO tænketank Danmark.

- Vi skal fokusere på det enkelte barn og samspillet mellem undervisning og SFO-pædagogik. Dagen skal tænkes som en helhed og skolen tænkes som en fælles skole, så børnene får glæde af både læreres og pædagogers faglighed. De har en fælles opgave med børnenes dannelse, læring og udvikling. Pædagogerne er eksperter i trivsel og sociale relationer, og det skal bruges i skolen. Der er brug for en diskussion af, hvordan vi gør det bedst muligt, siger Niels Brockenhuus, bestyrelsesmedlem i SFO tænketank Danmark.

Politikerne skal på banen
Skal samarbejdet fungere optimalt, kræver det, at rammerne ændres. SFO-ledere skal være en ligeværdig del af skolens ledelse og deltage på skolebestyrelsesmøder. Samtidig efterlyser tænketanken, at politikerne kommer på banen med visioner for en folkeskole, som rummer både undervisning og SFO-pædagogik.

- Forældre og kommuner bruger til sammen milliarder af kroner på SFO'er, men få taler om, hvad de skal have for pengene. SFO tænketank Danmark mener, at formålsparagraffen for folkeskolen sætter fokus på en folkeskole med undervisning og SFO-pædagogik.

- De gode eksempler rundt om i landet skal bruges som løftestang for en fortsat udvikling af en skole for alle børn. Vi vil have skolens og SFO'ens fælles mål skrevet ind i folkeskoleloven, siger Niels Brockenhuus.

mou