Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tænketank: Social lovgivning er håbløs at finde rundt i

Regler, der burde være et overskueligt landkort, forvandles til en jungle, hedder det i en analyse. 2.213 paragraffer regulerer området, og de ændres konstant.
22. APR 2020 9.10

Reglerne på det socialretlige område er så indviklede, at det truer retssikkerheden.

Det er budskabet i en ny analyse fra den juridiske tænketank Justitia, som har undersøgt omfanget og antallet af ændringer i lovgivningen. De mange regler og ændringer øger risikoen for mangelfuld rådgivning og fejl.

Justitia har set på 32 hovedlove, som administreres af kommunerne eller Udbetaling Danmark, og som indeholder reglerne om bistand og ydelser til borgerne. 

De udvalgte love indeholder i alt 2.213 paragraffer. Til lovene er knyttet ikke færre end 908 bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, vejledninger, skrivelser og meddelelser, som også har stor betydning for borgernes retsstilling og myndighedernes administration.  

4.686 paragraffer ændret

Og ikke blot er der mange regler, de ændres også ofte. 

Fra 1. januar 2007 til den 1. juli 2019 er der indført i alt 483 ændringslove til de 32 hovedlove, og i alt 4.686 paragraffer er blevet ændret. Det svarer til, at hver eneste paragraf har været ændret mere end to gange i undersøgelsesperioden.

Nogle af de mest centrale love er ændret op til 13 gange på et enkelt år. 

- Det er forståeligt, at lovgivningen løbende tilpasses ændrede forhold i samfundet. Men når man kombinerer en omfangsrig lovgivning med en hyppig ændringsgrad, så bliver de regler, der burde være som et overskueligt landkort, forvandlet til en jungle, det er nemt at fare vild i, siger Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson.

Borgerne får sværere ved at gennemskue deres rettigheder og pligter. Samtidig gør man livet svært for de sagsbehandlere, som anvender lovgivningen i praksis, og som er forpligtede til at vejlede borgerne korrekt og fyldestgørende.

- I sidste ende opstår der større risiko for mangelfuld rådgivning og for flere forkerte afgørelser og sagsbehandlingsfejl, siger Birgitte Arent Eiriksson.  

Hver tredje klager får ret

Afgørelser fra Ankestyrelsen viser da også, at der sker en del fejl.

I 2018 blev næsten hver tredje klage over kommunernes afgørelser og næsten hver femte klage over Udbetaling Danmarks afgørelser omgjort i Ankestyrelsen. 

På baggrund af analysen anbefaler Justitia: 

  • at adgangen til opdaterede love forbedres, så man ikke skal undersøge et stort antal ændringslove for at fastslå, hvad der er gældende ret, 
  • at antallet af ændringslove mindskes ved at samle dem i større 'pakker', og 
  • at Social- og Indenrigsministeriet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet iværksætter en samlet undersøgelse af det socialretlige område med henblik på forbedring af lovkvaliteten og overskueligheden. 

ak