Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Tårnbys borgmester risikerer erstatningsansvar

Tårnbys borgmester risikerer erstatningsansvar

Henrik Zimino (S) er en af dem, der nu får rejst et erstatningskrav imod sig, fordi han har siddet i Amagerbankens bestyrelse

Af Sine Riis Lund, [email protected]

TÅRNBY: Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har behandlet advokatundersøgelsen om Amagerbanken, som blev offentliggjort af Erhvervs- og Vækstministeriet den 17. april 2012.

Finansiel Stabilitet har besluttet, at der skal rejses krav om erstatning overfor den tidligere direktion og bestyrelse i Amagerbanken.

Tårnbys borgmester Henrik Zimino (S) er formentligt en af dem, der kan vente et krav. Det fremgår af advokatundersøgelsen, som er udarbejdet af advokat Jens Christensen.

Store valutatab
Henrik Zimino var nemlig en del af bestyrelsen i den periode, der er blevet undersøgt. Han indtrådte i bestyrelsen d. 30. marts 1998 og udtrådte igen 10. november 2010. 

Det ansvarspådragende går blandt andet på bankens tab som følge af nedskrivninger forårsaget af kunders valutatab i 2010. Konklusionen er blandt andet, at de ansvarlige parter i banken burde have bragt valutaspekulationerne til ophør - og måske slet ikke have tilladt dem.

Den uvildige advokatundersøgelse blev iværksat af Erhvervs- og Vækstministeriet i forlængelse af Amagerbanken A/S' kollaps den 6. februar 2011. Det skete med henblik på at få klarlagt, om der er grundlag for at gøre bankens bestyrelse, direktion, revisorer eller nærtstående til denne personkreds retligt ansvarlige for kollapset.